Siirry sisältöön

Klar ökning av älgbytet

Under älgjakten hösten 2017 fick man som byte rejäla 56 500 älgar, vilket är omkring 14 procent mer än föregående år. På många håll var målsättningen med jakten att minska på beståndet. I Finland deltar årligen omkring hundratusen jägare i älgjakten.

För älgjaktperioden beviljade Finlands viltcentral allt som allt omkring 53 000 jaktlicenser, vilket var omkring 26 procent mer än föregående år. På många områden var målsättningen att minska på älgbeståndet. Av de beviljade licenserna användes cirka 83 procent. Med en jaktlicens får man i regel skjuta en fullvuxen älg eller två kalvar. Av det förverkligade bytet var 55 procent fullvuxna älgar och resterande var kalvar. Av de fällda fullvuxna älgarna var hälften kor och hälften tjurar.

-På alla viltcentralens områden växte älgstammen jämfört med föregående år, förhållandevis mest i norra Karelen, Österbotten, södra Tavastland och i Satakunta. På områdena i Lappland och Uleåborg, jagades antalsmässigt återigen flest älgar, totalt över 17 000 individer, säger Jani Körhämö på Finlands viltcentral.

De senaste åren har älgbeståndet vuxit. Naturresursinstitutet tar årligen fram uppskattningar om beståndets storlek och struktur. För ett år sedan, det vill säga efter jaktperioden hösten 2016 uppskattades Finlands älgbestånd uppgå till mellan 79 000 – 103 000 älgar. I hela landet strävar man till att vinterstammen av älg ska balanseras till mellan 65 000 – 89 000 individer i enlighet med regionala viltrådens fastställda mål. Naturresursinstitutet ger sin uppskattning över den nuvarande älgstammen i mars.

Under perioden som upphörde tog man vid älgjakten i bruk nya jakttider. På hela området i Lappland togs jakt som uppdelats i två olika perioder i bruk. Under den första perioden var det möjligt att jaga i omkring två veckors tid i början av september och jakten fortsatte igen den andra lördagen i oktober. I det övriga landet startade älgjakten senare än brukligt det vill säga den andra lördagen i oktober och upphörde vid årsskiftet. Med ändringarna har man i enlighet med linjedragningarna i förvaltningsplanen velat freda älgarnas brunsttid från jakt.

Förutom under den egentliga jakttiden fick man jaga älg genom vaktjakt vid åkrar för att förhindra eventuella skador redan från och med början av september. Under vaktjaktperioden fälldes 1 procent.

Älgbytet 2017 tabel

Mer information: Regionala tilläggsupplysningar fås av viltcheferna. Kontaktuppgifter finns på: https://riista.fi/riistahallinto/yhteystiedot/