Siirry sisältöön

Kajan åter jaktbar art

Kajan fredades i Finland år 1993. Genom en färsk lagändring omfattas kajan åter av jaktlagen. Eventuell jakt sker inom ramen för begränsningarna enligt jaktlagen och jaktförordningen. Målet är att med så flexibla metoder som möjligt minska skadorna som orsakas av kajor.

Kajbeståndet i Finland har ökat kraftigt på 2000-talet. I början av 2010-talet uppskattades antalet häckande par till cirka 110 000. I takt med att stammen har vuxit har även skadorna ökat. Kajorna orsakar skördeskador, förstör ensilagebalar, häckar i skorstenar och andra fördjupningar på byggnader samt smutsar ner miljön med sin avföring där flockarna samlas. Avföringen från kajorna orsakar hygienproblem och smittorisker. Lagändringens effekter koncentreras främst till gles- och landsbygden.

Kajan, liksom även andra icke fredade fåglar, är fredad under häckningstiden. Om fredning under häckningstiden föreskrivs separat i en jaktförordning. För kajans del uppdateras förordningen före nästa häckningsperiod.

Obs. Ofredad från och med 1.8.2018. Fredning under häckningstiden fastställs skilt.

Tilläggsuppgifter:

Matti Kervinen, viltplanerare, Norra Savolax
tfn 029 431 2234, matti.kervinen@riista.fi