Siirry sisältöön

Naakka palasi pyydettävien lajien joukkoon

Naakka rauhoitettiin Suomessa vuonna 1993. Tuoreen lakimuutoksen myötä naakka palautui metsästyslain alaiseksi lajiksi. Mahdollinen pyynti tapahtuu metsästyslain ja -asetuksen rajaamissa puitteissa. Tavoitteena on vähentää mahdollisimman joustavin menettelyin naakkojen aiheuttamia ongelmia.

Suomen naakkakanta on kasvanut voimakkaasti 2000-luvulla. Parimääräksi on arvioitu 2010-luvun alussa noin 110 000 pesivää paria. Kannan kasvaessa ovat lisääntyneet myös vahingot. Naakat aiheuttavat satovahinkoja, rikkovat säilörehupaaleja, pesivät rakennusten savupiippuihin ja muihin syvennyksiin sekä sotkevat ulosteillaan parveutumisalueiden ympäristöä. Naakkojen ulosteet aiheuttavat hygienia- ja tautiriskin. Lainmuutoksen vaikutukset kohdistuvat erityisesti haja-asutusalueille ja maaseudulle.

Naakka, kuten muutkin rauhoittamattomat linnut, on rauhoitettu pesimäaikana. Pesimäaikaisesta rauhoitusajasta säädetään erikseen metsästysasetuksessa. Naakan osalta asetusta päivitetään ennen seuraavaa pesimiskautta.

Huom. Naakka on rauhoittamaton 1.8.2018 alkaen. Pesimäaikainen rauhoitusaika säädetään erikseen.

Lisätiedot:

Matti Kervinen, riistasuunnittelija, Pohjois-Savo
p. 029 431 2234, matti.kervinen@riista.fi