Siirry sisältöön

Jord- och skogsbruksministeriet föreslår att jaktvårdsavgiften för unga ska sänkas

Ett propositionsutkast enligt vilket jaktvårdsavgiften för under 18-åringar ska sänkas från nuvarande 39 euro till 20 euro har sänts på remiss av jord- och skogsbruksministeriet. Målet med ändringen är att sänka kostnaderna för jakt som hobby och att uppmuntra unga att börja med denna hobby. Även riksdagen har förutsatt att jaktvårdsavgiften för unga ska sänkas.

Jord- och skogsbruksministeriet vill uppmuntra också andra aktörer att främja ungas jakt som hobby. Att inkludera unga i jaktsällskapens verksamhet stöder jaktkulturens kontinuitet. Jägarnas åldersstruktur har också bredare innebörd. Att viltbestånden inte blir för stora grundar sig på jägarnas funktionsförmåga, och att jägarkåren åldras kan också äventyra bekämpningen av trafik-, mark- och skogsbruksskador som orsakas av vilt.

– Att jaga är ett ypperligt sätt att spendera tid tillsammans i naturen. Förutom den egentliga jakten gör jägarna ett viktigt arbete för natur- och viltvården. Förslaget är en stark signal till viltbranschens aktörer att främja ungas deltagande i jakt som hobby, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Jaktvårdsföreningarna ordnar förberedande kurser för jägarexamen

Innan jaktvårdsavgiften erläggs ska kännedomen om jakt och viltvård samt om bestämmelser och föreskrifter om jakt påvisas genom att jägarexamen avläggs. Examen och tillhörande utbildningsmaterial omarbetades ifjol, och jaktvårdsföreningarna ordnar förberedande kurser inför examen.

Jord- och skogsbruksministeriet anser det vara viktigt att varje jaktvårdsförening ordnar kurser för dem som är intresserade av jakt.

Var och en som bedriver jakt eller är jaktledare enligt jaktlagen ska för varje jaktår betala jaktvårdsavgift. Den som har betalat avgiften ges ett jaktkort. Jaktvårdsavgift behöver inte betalas av den som vid jakt är hundförare, eller den som vid jakt på hjortdjur är drevkarl eller som på annat sätt bara biträder vid jakten.

Begäran om utlåtande finns på https://mmm.fi/lausunnolla (på finska)

Mer information vid jord- och skogsbruksministeriet:

Teemu Nikula, äldre regeringssekreterare, tfn 050 3315 128, fornamn.efternamn@mmm.fi
Janne Pitkänen, specialsakkunnig, tfn 0295 16 2667, fornamn.efternamn@mmm.fi
Teppo Säkkinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 516 2868, fornamn.efternamn@mmm.fi