Siirry sisältöön

Jakttiderna för skogshönsen bestäms i god tid

Triangelinventeringarna koncentreras till månadsskiftet juli-augusti

I år är det meningen att jakttiderna för skogshönsen ska slås fast senast den tionde september då jakten efter skogshöns börjar. I fjol utfärdades förordningen senare, vilket innebar att säsongstarten sköts upp. Genom en effektivering och tidigareläggning av inventeringen ska utfärdandet av förordningen snabbas upp.

Jakten efter skogshöns begränsas vid behov med en förkortning av jakttiden eller en totalfredning av någon art i en viss region. Begränsningarna görs med en förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

När förordningen utfärdas måste resultaten från triangelinventeringarna vara klara. Myndigheternas beredning av förordningen och utlåtanderundan tar sin tid. Förordningen kan träda i kraft två veckor efter utfärdandet, vilket betyder att den ska utfärdas senast den 27 augusti.

Lagändringen som gjordes för ett par år sedan gör det nu möjligt att använda färska triangelinventeringsresultat som underlag för besluten om jakttiderna för skogshönsen. Tidigare måste jakttiderna fastläggas redan innan inventeringarna. Ändringen är viktig eftersom hönsläget inte klarnar förrän inventeringarna är klara och hönsfågelstammarnas årliga variationer är stora.

Jägarna är nöjda med ändringen och motivationen att delta i inventeringarna har ökat avsevärt.

Inventeringarna 27.7-4.8 hinner med

I år ska inventeringarna göras senast den fjärde augusti. Inventeringsperioden börjar den 27 juli, det vill säga den sista lördagen i månaden.

När inventeringen är klar ska resultaten skrivas in på Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets (www.rktl.fi) webbplats, helst omedelbart. Syftet med den elektroniska rapporteringen är att göra bearbetningsprocessen snabbare. I fjol lämnade 43 procent av inventerarna in resultatet på nätet.

Inventeringarna kan göras ända till utgången av augusti, men för att resultaten säkert ska hinna med till beslutsfattandet om jakttiderna måste de vara gjorda senast den fjärde augusti.

Innan inventeringsresultaten är klara är det knappt ens möjligt att fastlägga jakttiderna för skogshönsen. Om jakttiden behöver kortas av så görs det i regel i slutändan. Om situationen så kräver är det också möjligt att totalfreda en eller flera arter i någon region.

I slutet av augusti går informationen om jakttiderna ut i alla medier, också lokalt. Finlands viltcentral lägger ut jakttiderna på sin webbplats så fort förordningen är stadfäst (www.riista.fi). Jakttiderna för alla viltarter publiceras också i Jägaren nummer 5 som utkommer den 9 september.

Extra information

Kursula, Olli

  • Jaktchef, Mellersta Finland
  • Viltinventeringar och användning av viltinformation i jaktföreningar
  • 029 431 2242
  • olli.kursula@riista.fi