Siirry sisältöön

Jaktsäsongen inleds med jakt på duvor och åkergäss

Jakten på ringduva startar den 10 augusti. Samtidigt startar åkerjakten på grågås längs kusten och kanadagås i hela landet.

Jakten på grågås och kanadagås utanför åkrarna startar samtidigt som jakten på övriga sjöfåglar, den 20 augusti. Grågås är traditionellt en kustart och håller först nu på att breda ut sig till insjöarna. Därför är den fredad i inlandet och jakten på kusten är begränsad.

– Stammarna av ringduva och kanadagås är rikliga och klarar jakten väl, säger viltplanerare Jörgen Hermansson på Finlands viltcentral.

 

Tidigarelagd jakt förhindrar skador

Gåsflockarna kan på sensommaren orsaka skador på skörden.

–Nu är det fjärde året som jakten på grå- och kanadagäss inleds på åkrar den 10 augusti. Med tidigarelagd jakt vill man förhindra skador på odlingar och möjliggöra användningen av viltresursen, säger Hermansson.

Bytesstatistiken visar att den största delen av grågås- och kanadagåsbytet fälldes under åkerjakten, innan den egentliga sjöfågeljakten startade den 20 augusti.

 

Begränsningar i jakten på grågås

Den häckande stammen av grågås i Finland är i sin helhet liten. Vid stamförvaltningen balanserar man mellan att trygga utbredningen i inlandet och förebygga skador på odlingar. Det finns inte behov av att minska den totala stammen. Med jägarspecifik kvot och förbud mot användning av föda som lockbete strävar man efter att trygga livskraften för grågåsstammen och förhindra skador.

Begränsningar gällande grågås 2021:

  • en jägarspecifik kvot på två grågäss per dygn
  • skyldighet att göra bytesanmälan
  • användning av spannmål (foder) som lockbete vid grågåsjakt på åker är förbjudet 10.8 – 20.8 kl. 12
  • jakt på grågås är förbjudet i inlandet.

 

Duvan är den rikligaste bytesarten

Duvan är den rikligaste bytesarten i Finland. I Finland uppgår det årliga duvbytet som mest till över 250 000 fåglar.

– De rikliga stammarna och enkla jaktarrangemangen har bidragit till att ringduvan har blivit en favorit bland jägare. För jakten krävs inga vidsträckta vildmarker, eller båtar eller annan dyr utrustning, säger Hermansson.

Bland gäss och sjöfåglar finns fredade arter, som inte får jagas.  Det är varje jägares skyldighet att veta när och var man får jaga olika arter. På Finlands viltcentrals sidor finns information om jakttider och områden med jaktförbud. På Viltinfo sidorna (viltinfo.fi) kan man uppdatera sin kunskap i artkännedom.

 

Tilläggsuppgifter:

Jörgen Hermansson, viltplanerare, Finlands viltcentral

tfn 029 431 2342, jorgen.hermansson@riista.fi

Ytterligare information för olika områden fås av jaktchefer och viltplanerare, se https://riista.fi/sv/viltforvaltningen/kontaktuppgifter/