Siirry sisältöön

Metsästyskausi käynnistyy kyyhkyillä ja peltohanhilla

Sepelkyyhkyn metsästys alkaa 10.8. Samalla alkaa merihanhen peltometsästys rannikolla ja kanadanhanhen peltometsästys koko maassa.

Peltojen ulkopuolella meri- ja kanadanhanhien metsästys alkaa samaan aikaan muiden vesilintujen kanssa 20.8. Merihanhi on perinteisesti rannikon laji ja vasta levittäytymässä järviin, siksi se rauhoitettu sisämaassa ja metsästystä rannikolla rajoitetaan.

– Sepelkyyhkyn ja kanadanhanhen kannat ovat runsaat ja kestävät hyvin metsästystä, riistasuunnittelija Jörgen Hermansson Suomen riistakeskukselta kertoo.

 

Aikaistettu jahti estää vahinkoja

Hanhiparvet voivat loppukesällä aiheuttaa vahinkoja sadolle.

– Nyt on neljäs vuosi, kun meri- ja kanadanhanhen metsästys alkaa pelloilta 10.8. Aikaistetulla jahdilla halutaan estää viljelyvahinkoja ja mahdollistaa riistavaran hyödyntämistä, Hermansson sanoo.

Saalistilastot osoittavat, että suuri osa merihanhi- ja kanadanhanhisaaliista saadaan peltojahdin aikana, ennen varsinaista vesilinnustuksen aloitusta 20.8.

 

Merihanhen metsästykseen rajoituksia

Merihanhen pesimäkanta Suomessa on pieni. Kannanhoidossa tasapainotellaan sisämaan leviämisen turvaamisen ja viljelyvahinkojen ehkäisyn välillä. Kokonaiskannan pienentämiselle ei ole tarvetta. Metsästäjäkohtaisella kiintiöllä ja peltometsästyksen ravintohoukuttimen käyttökiellolla pyritään turvaamaan hanhikannan elinvoimaisuus ja mahdollisuudet ehkäistä vahinkoja.

Merihanhen rajoitukset 2021:

  • kahden merihanhen metsästäjäkohtainen vuorokausikiintiö
  • saalisilmoitusvelvollisuus
  • jyväruokinnan (ravintohoukutin) käyttö merihanhen metsästyksessä on kielletty peltometsästyksessä 10.8. – 20.8 kello 12
  • merihanhen metsästys on kielletty sisämaassa.

 

Kyyhky runsain saalislaji

Kyyhky on Suomessa runsaslukuisin saalislaji. Suomessa vuosittainen sepelkyyhkysaalis on suurimmillaan yli 250 000 lintua.

– Runsaat sepelkyyhkykannat sekä helpot metsästysjärjestelyt ovat nostaneet kyyhkyn metsästäjien suosikiksi. Jahti ei vaadi laajoja erämaita tai kallista kalustoa, Hermansson kertoo.

Hanhissa, vesilinnuissa ja kyyhkyissä on rauhoitettuja lajeja, joita ei saa metsästää.  Jokaisen metsästäjän velvollisuus on tietää milloin ja missä kutakin lajia saa metsästää. Suomen riistakeskuksen sivuilta löytyy tietoa metsästysajoista ja metsästyskieltoalueista. Riistainfossa (riistainfo.fi) voi päivittää lajintuntemustietonsa.

 

Lisätietoja:

Jörgen Hermansson, riistasuunnittelija Suomen riistakeskus

puh. 029 431 2342, jorgen.hermansson@riista.fi

Lisätietoja alueittain saa alueiden riistapäälliköiltä ja riistasuunnittelijoilta, ks. https://riista.fi/riistahallinto/yhteystiedot/