Siirry sisältöön

Jaktsäsongen för ringduva startar

Jakten på ringduva startar onsdagen den 10 augusti. Ringduvan är den talrikaste bytesarten för Finlands jägare. Bytesmängden har de senaste åren ökat till över 300 000 ringduvor per år.

Bytesmängden har ökat i jämn takt under lång tid, och på 2020-talet gick ringduvan för första gången förbi det sammanlagda gås- och sjöfågelbytet. De största mängderna ringduvor fälls i södra och västra Finland.

Ringduvan har anpassat sig väl till det moderna odlings- och kulturlandskapet och ringduvor är nuförtiden en vanlig syn också på gårdar och i trädgårdar i tätorter.

– Jaktsäsongen för ringduva är kort och intensiv och redan i september flyttar majoriteten av ringduvorna söderut, säger Jörgen Hermansson, Finlands viltcentrals vikarierande jaktchef i Egentliga Finland.

 

Enkla jaktarrangemang

De rikliga stammarna och enkla jaktarrangemangen har gjort ringduvan till en favorit bland jägare. Jakten kräver inga vidsträckta vildmarker eller dyr utrustning. Samtidigt har sjöfågeljakten minskat, eftersom många sjöfågelarter har uppvisat en tillbakagång och jakten på arterna har begränsats genom fredningar och rekommendationer.

– Ringduva jagas vid kanten av åkrar eller från skogsdungar i närheten av åkrarna. Jägaren kamouflerar sig i skogskanten och lockar fåglarna inom skjutavstånd med hjälp av bulvaner, dvs. lockfåglar. Val av rätt plats är avgörande för en lyckad jakt, i synnerhet kanten av ärtodlingar är bra jaktplatser, säger Hermansson.

 

Artkännedom och att undvika enstaka fåglar

Ringduvan kan få flera kullar under en sommar, vilket innebär att en del ringduvor fortfarande häckar när jaktsäsongen startar.

– Jakten måste inriktas på ringduvor i flock, eftersom de består av ungar och fåglar som avslutat häckningen, säger Hermansson.

I ringduvsflockar, eller som enskilda fåglar, kan man också påträffa den fredade skogsduvan. Den till storleken mindre skogsduvan saknar de vita fläckarna på halsen och har ett annorlunda flygsätt.

Vid jakt på ringduva är det bra att använda hund för att hitta bytet. Det är ofta svårt att hitta en ringduva som har fallit i hög växtlighet utan hjälp av en hund som behärskar sin uppgift. Användning av hund gör också jakten mera meningsfull.

 

Viltinfo kan man träna sig på att känna igen ringduvan.

 

Extra information

Hermansson, Jörgen

  • vik. Jaktchef, Egentliga Finland
  • Skärgården, stamförvaltning för små hjortdjur
  • 029 431 2342
  • jorgen.hermansson@riista.fi