Siirry sisältöön

Metsästyskausi käynnistyy sepelkyyhkyillä

Sepelkyyhkyn metsästys alkaa keskiviikkona 10.8. Sepelkyyhky on Suomen metsästäjien runsaslukuisin saalislaji. Sepelkyyhkysaalis on viime vuosina noussut yli 300 000 lintuun vuodessa.

Sepelkyyhkysaalis on pitkään ollut tasaisessa kasvussa ja 2020-luvulla sepelkyyhky ohitti ensimmäistä kertaa yhteenlasketun hanhi- ja vesilintusaaliin. Suurimmat kyyhkysaaliit saadaan Etelä- ja Länsi-Suomessa.

Sepelkyyhky on sopeutunut hyvin moderniin viljely- ja kulttuurimaisemaan ja sepelkyyhkyt ovat nykyään tavallinen näky myös taajamien pihapiireissä ja puutarhoissa.

– Sepelkyyhkyn metsästyskausi on kiivas ja lyhyt koska jo syyskuun aikana suurin osa sepelkyyhkyistä muuttavat etelään, Varsinais-Suomen vs. riistapäällikkö Jörgen Hermansson Suomen riistakeskuksesta kertoo.

 

Helpot metsästysjärjestelyt

Runsaat kannat sekä helpot metsästysjärjestelyt ovat nostaneet kyyhkyn metsästäjien suosikiksi. Jahti ei vaadi laajoja erämaita tai kallista kalustoa. Samalla vesilinnustus on vähentynyt, koska moni vesilintulaji on taantunut ja niiden metsästys on rajoitettu rauhoituksilla ja suosituksilla.

– Sepelkyyhkyjä metsästetään peltojen laidoilta tai metsiköistä peltojen läheisyydestä. Metsästäjä naamioituu metsänreunaan ja linnut houkutellaan ampumaetäisyydelle houkutuslintujen, eli kaaveiden avulla. Oikean paikan valinta on avain onnistuneelle metsästykselle, erityisesti hernepeltojen laidat ovat hyviä metsästyspaikkoja, Hermansson neuvoo.

Lajintunnistus ja yksittäisten lintujen välttäminen

Sepelkyyhky voi saada useita poikueita kesässä, joten osalla sepelkyyhkyistä on pesintä kesken metsästyskauden alkaessa.

– Metsästys pitää kohdistaa sepelkyyhkyparviin, koska ne koostuvat poikasista ja pesinnän lopettaneista linnuista, Hermansson sanoo.

Sepelkyyhkyparvissa tai yksittäisinä lintuina voi esiintyä myös rauhoitettu uuttukyyhky. Kooltaan pienemmältä uuttukyyhkyltä puuttuu valkoiset siipijuovat ja lentotapa on erilainen.

Sepelkyyhkyjahdissa saaliin noutaminen onnistuu hyvin käyttämällä apuna koiraa. Metsään tai pitkän kasvillisuuden sekaan pudonneen sepelkyyhkyn löytäminen on usein vaikeaa ilman asiansa osaavan koiran apua. Koiran mukana olo tekee metsästyksestä myös mielekkäämpää.

 

Kyyhkyjen tunnistamista voi harjoitella Riistainfossa.

Lisätietoja

Hermansson, Jörgen

  • vs. Riistapäällikkö, Varsinais-Suomi
  • Saaristo sekä pienten hirvieläinten kannanhoito
  • 029 431 2342
  • jorgen.hermansson@riista.fi