Siirry sisältöön

Jaktperioden på små hjortdjur upphörde

Jaktperioden på de små hjortdjuren, det vill säga vitsvans- och dovhjort samt rådjur upphörde i mitten på februari. Som byte fick man omkring 53 000 vitsvanshjortar, 91 dovhjortar och omkring 12 700 rådjur. Jämfört med tidigare växte bytesmängden av vitsvanshjort och rådjur betydligt.

Vitsvanshjortstammen och -bytet koncentreras starkt till Egentliga Finland, Nyland, Södra Tavastland, Satakunta och Norra Tavastland viltcentralsregioner. Till och med hela 95 procent av hela mängden av hjortbytet kom från de här viltcentralsregionerna. I övriga landet är hjorttätheterna betydligt mindre, fastän vitsvanshjortar förekommer ända till Norra Savolax.

-De regionala viltråden på områdena med tät stam har som mål fastställt att antalet vitsvanshjortar skall minskas. Som ett bevis för de olika aktörernas engagemang att uppfylla målsättningen kan man anse att hjortbytesmängden som steg till rekordstora nivåer är, och strukturen av bytet, där de fullvuxna honornas andel är större än tidigare, berättar jaktchef Antti Impola från Finlands viltcentral.

Från föregående period ökade hjortbytet med nästan 12 000 individer, det vill säga omkring 29 procent. Av de fällda fullvuxna hjortarna var över hälften honor.

För jakt på rådjur vårt minsta hjortdjur krävs inte jaktlicens, men bytet måste man anmäla till Finlands viltcentral. Rådjur förekommer överallt i Finland inom alla vitlcentralers områden, men stammen är klart som tätast i sydvästra Finland. Beträffande rådjuret steg bytesmängden med omkring 3 300 djur, det vill säga omkring 35 procent.

Förlängningen av jakttiden ökade bytesmängden

Under den gångna jaktperioden var det för första gången möjligt att fortsätta jakten på vitsvanshjort och rådjur ända fram till mitten av februari. Man fick inte använda hund vid jakten efter utgången av januari. Den med två veckor förlängda jaktperioden visade sig som en reform vilken höjde bytesmängden av små hjortdjur. Under februari fick man i hela landet knappa 4 300 vitsvanshjortar och rejäla 1 300 rådjur som byte

Utgående från de färska stamuppskattningarna som publiceras på våren granskar man hjortstammens utveckling och uppgör en beskattningsplan för den kommande perioden.

-Ställda mål att minska stammen på områden med mycket tät stam förutsätter ett långsiktigt arbete, och det är viktigt, att man för dessa områden ansöker om en  tillräcklig mängd jaktlicenser även för den inkommande jaktperioden, säger Impola.

Tilläggsuppgifter
Regionala tilläggsuppgifter av jaktcheferna