Siirry sisältöön

Jakten på skogshönsfåglar startar – jägare erbjuds utbildning

Jakten på skogshönsfåglar börjar lördagen den 10 september. Trots att jakttiderna i många regioner är långa, bör man vid jakten beakta fågelsituationen i området och hålla bytesmängden på en måttlig nivå. I höst finns det ny utbildning på nätet för skogshönsfågeljägare.

Jakttiderna för skogshönsfåglar är i största delen av landet två eller tre månader.

– Skogshönsfåglarnas häckning har i största delen av landet lyckats bra, och fågelstammarnas långsiktiga utveckling har i huvudsak varit stabil, säger specialplanerare Matti Kervinen vid Finlands viltcentral.

Tjäder- och orrstammarnas utveckling har under en lång tid varit stabil eller på uppgång i nästan hela landet. Järpstammens utveckling har länge varit huvudsakligen stabil i de södra delarna av Finland, men något nedgående i sydöstra och norra Finland. Dalripstammen har minskat avsevärt under de senaste årtiondena, förutom i Övre Lappland. Där har dalriptätheten ökat jämfört med året innan, och är nu enligt linjeinventeringarna över genomsnittet.

Jakttiderna för tjäder, orre och järpe är i största delen av landet två eller tre månader. Vinterjakt på tjäder- och orrtuppar är, med några undantag, tillåten från centrala delarna av Finland och norrut i januari. Jakt på dalripa är tillåten i Övre Lapplands kommuner den 10.9–31.3 och i största delen av övriga Lappland, nordöstra Österbotten och norra delarna av Kajanaland den 10.9–31.10. Kontrollera jakttiderna i kommunen före jakten på webbplatsen riista.fi.

Perioderna för jakt på skogshönsfågel begränsas årligen på grund av de kraftiga variationerna i stammarna. Jakttiderna för skogshönsfåglar regleras i jaktförordningen. Höstjakten på tjäder, orre och järpe kan pågå tre månader, från den 10 september till den 10 december, såvida inte jord- och skogsbruksministeriet förkortar jaktperioden genom en förordning.

 

Måttliga bytesmängder

Trots att skogshönsfågelstammarna i genomsnitt är starka, kan fågeltätheterna lokalt uppvisa stora variationer. Jägarna bör reglera bytesmängderna enligt fågelsituationen i jaktområdet.

– Trots de långa jaktperioderna har jägarna tagit sitt ansvar, och bytesmängderna har hållits på en rimlig nivå, också under vinterjakten. I ansvarstagandet ingår också jägarnas årliga insats vid viltinventeringarna. Också i somras inventerades cirka tusen vilttrianglar, med en linje på sammanlagt nästan 12 000 kilometer, säger jaktchef Mikael Luoma.

 

Utbildning för hönsfågeljägare

 För många jägare är skogshönsfågeljakten höstens höjdpunkt. Innan säsongen börjar erbjuder Finlands viltcentral informationsinslaget Mot en smidig skogshönsfågeljakt på nätet för jägare den 7 september 2022 kl. 17.00–17.45.

Utbildningssidorna på Viltinfo har publicerat den nya webbplatsen Ansvarsfull skogshönsfågeljägare, med fritt tillgänglig information om skogshönsfåglar, fastställandet av jakttider, hållbar jakt och säkerhet.

 

Den nya webbplatsen Ansvarsfull skogshönsfågeljägare (riistainfo.fi)

Informationsinslaget Mot en smidig skogshönsfågeljakt (deltagarlänk, Teams)

Jakttiderna

 

Extra information

Luoma, Mikael

  • Jaktchef, Österbotten
  • Hållbar jakt, Förvaltningsplanen för Finlands vargstamm
  • 029 431 2271
  • mikael.luoma@riista.fi

Kervinen, Matti

  • Specialplanerare, Norra Savolax
  • Kartläggning av viltinformation
  • 029 431 2234
  • matti.kervinen@riista.fi