Siirry sisältöön

Metsäkanalintujen metsästys alkaa – metsästäjille tarjolla koulutusta

Metsäkanalintujen metsästys alkaa lauantaina 10.9. Vaikka metsästysajat ovat monilla alueilla pitkät, metsästyksessä tulee huomioida alueen lintutilanne ja muistaa maltillinen saalismäärä. Metsäkanalinnustajille on tänä syksynä tarjolla uutta koulutusta verkossa.

Metsäkanalintujen metsästysajat ovat valtaosassa maata kaksi tai kolme kuukautta.

– Metsäkanalintujen pesinnät ovat onnistuneet valtaosassa maata hyvin ja lintukantojen pitkäaikainen kehitys on ollut pääasiassa vakaata, erikoissuunnittelija Matti Kervinen Suomen riistakeskuksesta kertoo.

Metso- ja teerikantojen pitkäaikainen kehitys on ollut lähes koko maassa vakaata tai nousevaa. Pyykannan pitkäaikainen kehitys on ollut eteläisessä Suomessa pääosin vakaata, mutta kaakkoisessa ja pohjoisessa Suomessa lievästi laskevaa. Riekkokanta on pienentynyt merkittävästi viime vuosikymmenten aikana Ylä-Lappia lukuun ottamatta. Ylä-Lapissa riekkotiheys on kasvanut viime vuodesta ja on nyt linjalaskentojen perusteella keskimääräistä korkeampi.

Metson, teeren ja pyyn metsästysaika on syksyllä valtaosassa maata kaksi tai kolme kuukautta. Koirasmetson ja -teeren talvipyynti on sallittua keskisestä Suomesta ylöspäin olevilla alueilla tammikuussa muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Riekon metsästys on sallittu Ylä-Lapin kunnissa 10.9.–31.3. ja valtaosassa muuta Lappia, Koillismaalla ja Kainuun pohjoisosissa 10.9.–31.10. Tarkista kuntakohtaiset metsästysajat ennen pyyntiä riista.fi-sivulta.

Metsäkanalintukantojen voimakkaan vaihtelun takia metsästysaikoja rajoitetaan vuosittain. Metsäkanalintujen metsästysajat on säädetty metsästysasetuksessa. Metson, teeren ja pyyn syyspyyntikausi voi kestää kolme kuukautta, syyskuun 10. päivästä joulukuun 10. päivään saakka, ellei maa- ja metsätalousministeriö lyhennä kautta asetuksella.

 

Malttia saalismääriin

Vaikka metsäkanalintukannat ovat keskimäärin vahvat, lintutiheydet vaihtelevat paikallisesti. Metsästäjien on syytä suhteuttaa saalismääränsä metsästysalueensa lintutilanteeseen.

– Pitkistä metsästysajoista huolimatta metsästäjät ovat kantaneet vastuunsa, ja saalismäärät ovat pysyneet kohtuullisina, myös talvipyynnissä. Vastuunkantamista on myös metsästäjien vuotuinen ponnistus riistalaskennoissa. Kesällä laskettiin taas noin tuhat riistakolmiota, yhteensä lähes 12 000 kilometriä linjaa, riistapäällikkö Mikael Luoma sanoo.

 

Koulutusta kanalinnustajille

Metsäkanalinnustus on monen metsästäjän syksyn kohokohta. Suomen riistakeskus tarjoaa ennen kauden alkua 7.9.2022 klo. 17.00–17.45 metsästäjille verkossa Kohti sujuvaa metsäkanalinnustusta -tietoiskun, jossa käydään läpi metsästysaikojen määrittämistä, kuluvan kauden metsästysajat sekä metsästyksessä huomioitavia turvallisuusasioita.

Koulutussivusto Riistainfossa on julkaistu uusi Vastuullisen metsäkanalinnustajan sivusto, joka kokoaa vapaasti opiskeltavaksi tietoa metsäkanalinnusta, metsästysaikojen määrittelystä, kestävästä metsästyksestä ja turvallisuudesta.

Uusi Vastuullisen metsäkanalinnustajan sivusto (Riistainfo.fi)

Kohti sujuvaa metsäkanalinnustusta -tietoisku (osallistumislinkki , Teams)

Metsästysajat

Lisätietoja

Luoma, Mikael

  • Riistapäällikkö, Pohjanmaa
  • Kestävä metsästys, Susikannan hoitosuunnitelma
  • 029 431 2271
  • mikael.luoma@riista.fi

Kervinen, Matti

  • Erikoissuunnittelija, Pohjois-Savo
  • Riistatiedon määrittelyt
  • 029 431 2234
  • matti.kervinen@riista.fi