Siirry sisältöön

Jakten på sädgås startar i sydöstra Finland

Jakten på sädgås fortsätter liksom i fjol i vissa angivna kommuner i sydöstra Finland. Jakten startar den 1 oktober och avslutas den 30 november. Med tids- och områdesbegränsningen strävar man efter att inrikta jakten på sädgåsens talrika underart, dvs. tundrasädgåsen.

På det jaktområde som är tillåtet i oktober–november är majoriteten av sädgässen tundrasädgäss, vars totala stam i Europa (cirka 600 000 individer) är tio gånger större än stammen för taigasädgås.

Sädgåsens båda underarter, dvs. taigasädgås och tundrasädgås, är tillåtet vilt. Eftersom det är svårt att i jaktsituationer skilja på taiga- och tundrasädgås regleras jakten genom en strikt tids- och områdesbegränsning. Avsikten med regleringen är att taigasädgås inte ska skjutas i betydande mängder. För att stärka den taigasädgåsstam som häckar i Finland är jakten på sädgås förbjuden i stora delar av landet.

Jakt på sädgås är tillåten från och med den 1 oktober i följande kommuner: Villmanstrand, Fredrikshamn, Itis, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyttis, Vederlax, Orimattila, Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Borgå och Pukkila. I övriga delar av Finland är jakten förbjuden.

Obligatorisk fångstanmälan

För sädgås som fås som byte ska göras en officiell fångstanmälan via tjänsten Oma riista eller per post på den officiella blankett som kan skrivas ut från Finlands viltcentrals webbplats. Det rekommenderas att anmälan görs inom ett dygn. Den lagstadgade gränsen för anmälan är sju dygn.

Huvudet av en fälld sädgås som forskningsprov

Finlands viltcentral samlar in huvuden från fällda sädgäss i forskningssyfte. Med hjälp av huvudet fastställs gåsens underart med DNA-analys, vilken jämförs med näbbens färgsättning och näbbens och huvudets proportioner. Målet med insamlingen är att precisera fastställandet av underart som görs utgående från fotografier, för att man med hjälp av insamling av bilder i framtiden ska få en så hög kvalitet på informationen som möjligt till låga kostnader. Ytterligare information om insamlingen av huvuden fås av viltplaneraren och i det senaste numret av tidningen Jägaren.

Finlands viltcentral uppmanar jägarna att ta vara på prov på alla sädgäss som fås som byte. Viltdata är nyckeln till hållbar jakt och undvikande av onödiga begränsningar.

Blanketten för fångstanmälan för utskrift finns på adressen: https://riista.fi/sv/jakt/blanketter/bytesblanketter/

Träna dig på artkännedom

I jaktsituationen är identifiering av gässens läten av stor betydelse. Du kan lyssna på gässens läten via Riistainfo.

För identifiering av gäss på basis av färgsättning och silhuett finns ett bra utbildningspaket i Riistainfo.

Extra information

Alhainen, Mikko

  • Specialplanerare
  • Internationellt samarbete, projekt, stöd för viltets livsmiljöer
  • 029 431 2401
  • mikko.alhainen@riista.fi