Siirry sisältöön

Jakten på brunbjörn i den östra delen av renskötselområdet är avlyst

FÖRESKRIFT

Ärende nr 186/04.02.00/2018

Finlands viltcentral avlyser vid detta datum jakten på brunbjörn i den östra delen av renskötselområdet enligt 8 § 4 mom. i statsrådets förordning om dispens enligt jaktlagen (452/2013), eftersom den regionala kvoten, dvs. 75 brunbjörnar, vilken anges i jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på brunbjörn som sker med stöd av dispens och en regional kvot under jaktåret 2018–2019 (496/2018) nu har fyllts.

Med stöd av 8 § 4 mom. i statsrådets förordning om dispens enligt jaktlagen anses avlysningen av jakten ha kommit till jägarnas kännedom tre dagar efter det att beslutet ges.

 

FINLANDS VILTCENTRAL
Offentliga förvaltningsuppgifter

 

Sauli Härkönen
chef för offentliga förvaltningsuppgifter

 

Harri Norberg
föredragande, specialplanerare

Extra information

Norberg, Harri

  • Specialplanerare (Tjänstledighet)
  • Rapportering, avskjutnings- och dispensstatistik, stora rovdjur, bävrar, renskötselområdet
  • 029 431 2115
  • harri.norberg@riista.fi
  • Toimivapaalla 2.8.2024 asti / På tjänstledighet fram till den 2.8.2024.