Siirry sisältöön

Jägarna får en älgbeskattningsprognos i realtid

Naturresursinstitutet (Luke) och Finlands viltcentral erbjuder älgjägarna en beskattningsprognos i realtid. Prognosen är den första i sitt slag i hela världen, och den publiceras i tjänsten Oma riista. Syftet är att tjänsten ska hjälpa älgförvaltningsområdena i styrningen av jakten under slutet av säsongen. Beskattningsprognosen uppdateras en gång per dygn, under hela älgjaktsäsongen. Prognosen grundar sig på de älgobservations- och bytesuppgifter som jägarna samlar in med hjälp av tjänsten Oma riista.

Den information som lämnas in via tjänsten Oma riista kan snabbt användas som stöd för stamskötseln. På de älgförvaltningsområden där jaktlagen har registrerat älgobservationsuppgifter med minst 60 procents täckning, har man beräknat en beskattningsprognos som stöd för mellanutvärdering av hur jakten framskrider. I prognosen meddelas den situation som råder vid tidpunkten för beräkningen och därtill ges en grov uppskattning av hur älgbeståndets täthet och nästa års ko/tjur-proportioner skulle utvecklas, om man iakttar beskattningsplanen till jaktperiodens slut.

Prognosen beräknas dagligen fram till det att jaktsäsongen avslutas. Anmälda byten och observationer påverkar prognosen dagen efter att de har registrerats.

-Betydande förändringar kan väntas efter veckosluten, då en stor mängd nya uppgifter registreras i systemet, berättar specialforskare Jyrki Pusenius på Naturresursinstitutet.

Prognosen finns i tjänsten Oma riista, för jaktlag och jaktföreningar som jagar älg. Till prognosen bifogas tolkningsanvisningar och andra tilläggsuppgifter. Prognosen publiceras också i tjänsten riistahavainnot.fi.

Oma riista är en elektronisk tjänst, som används av 114 000 jägare. Tjänsten producerar bland annat viltuppgifter.

 

Mera information

Finlands viltcentral

Jani Körhämö

Jaktchef, Förvaltningsplanen för älgstammen

Tel. 029 431 2281

Jani.korhamo@riista.fi

Ville Hokkanen

Projektchef, tjänsten Oma riista

Tel. 029 431 2302

Ville.hokkanen@riista.fi

 

Naturresursinstitutet

Jyrki Pusenius

Specialforskare, hjortdjursforskning

Te. 029 532 7407

Jyrki.pusenius@luke.fi

Tuomas Kukko

Forskare, hjortdjursforskning

Tel. 029 532 3027

Tuomas.kukko@luke.fi