Siirry sisältöön

Inventeringen av sjöfågelbestånd närmar sig

Strax efter att isarna har smultit börjar det åter vara dags för inventering av sjöfågel. Sjöfågelinventeringen görs år efter år på samma lokaliteter genom så kallad punkttaxering.

I maj inventeras antalet häckande sjöfågelpar i två omgångar. Den första inventeringen av par görs ca en vecka efter islossningen och den andra omgången 2–3 veckor senare. I juli inventeras även kullarna på samma punkter.

Huvudsyftet med sjöfågeltaxeringen är årlig uppföljning av de häckande bestånden och häckningsframgången i olika typer av vattendrag och olika delar av Finland. Erhållna data behövs även av bl.a. myndigheter vid planering av jaktreglering, skötsel av sjöfåglars livsmiljöer och bibehållandet av naturens mångfald i vattendrag. Inventeringens information används också i forskningsprojekt som granskar hur restaurering av våtmarker och grundandet av konstgjorda våtmarker hjälper sjöfåglarna.

Finland är ett betydande häckningsområde för många av Europas sjöfåglar. Därför är det speciellt viktigt att följa upp de häckande bestånden och häckningsframgången just här.

– Många sjöfåglars bestånd har minskat avsevärt under de senaste decennierna och sjöfågelinventeringens roll är central för att kunna påvisa förändringar och förstå orsakerna bakom dem, konstaterar specialforskare Markus Piha från Naturresursinstitutet (Luke).

Välkommen med att räkna sjöfågel!

Inventeringen täcker alla sjöfågelarter. Fågelskådare och jägare räknar enligt samma metod.

Inventeringen på en punkt räcker vanligtvis bara 5–15 minuter. Under en morgon hinner man således besöka flera punkter. De lämpligaste inventeringspunkterna är lättillgängliga uddar, strandklippor, fågeltorn eller bryggor, med god sikt över vattenområdet.

Materialets geografiska täckning och representativitet uppgraderas kontinuerligt. Med hjälp av sjöfågeluppföljningens karta kan man granska var det finns gamla inventeringspunkter som kunde återaktiveras, och även identifiera lämpliga områden där nya inventeringspunkter kunde grundas: https://rpubs.com/vesilintuseuranta/873702

Till exempel i Kajanaland, olika delar av Lappland och Savolax finns stora områden, där aktivare inventering skulle behövas.

Luke producerar årligen en rapport om sjöfågelbeståndens utveckling och tillstånd tillsammans Naturhistoriska museet Luomus. Inventeringen har pågått sedan 1986.

Tilläggsinformation om sjöfågelinventeringen:

Luke: vesilinnut@luke.fi och Luomus: linnustonseuranta@luomus.fi