Siirry sisältöön

LUKE: Vesilintujen parilaskenta lähestyy

Vesilintujen laskentakausi on jälleen alkamassa pian jäiden lähdön jälkeen. Vesilintulaskennat tehdään vuodesta toiseen samoilla pysyvillä havaintopaikoilla niin sanottuna pistelaskentana.

Toukokuussa lasketaan vesilintuparit kahteen kertaan. Ensimmäinen parilaskenta tehdään noin viikko jäiden lähdön jälkeen ja toinen 2–3 viikkoa myöhemmin. Heinäkuussa lasketaan poikueet samoilla laskentapisteillä.

Vesilintulaskentojen päätavoitteena on seurata pesimäkantojen muutoksia ja selvittää sorsien vuotuinen lisääntymistulos erityyppisillä vesillä ja eri puolilla Suomea. Tietoja tarvitaan vesilintujen elinympäristöjen hoidon suunnitteluun ja metsästyksen mitoittamiseen sekä vesiluonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen. Laskentatietoja käytetään myös tutkimushankkeissa, joissa selvitetään miten kosteikkojen hoito ja rakennetut kosteikot auttavat vesilintuja.

Suomi on merkittävä pesimäalue monille Euroopan sorsille. Siksi meillä on erityisen tärkeää seurata pesimäkantojen muutoksia ja lisääntymisen onnistumista.

– Monien vesilintujen kannat ovat merkittävästi pienentyneet viimeisten vuosikymmenten aikana, ja laskentojen merkitys muutosten seuraamisessa ja syiden ymmärtämisessä on keskeinen, toteaa erikoistutkija Markus Piha Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Tervetuloa mukaan vesilintulaskentaan!

Laskettavia lajeja ovat kaikki vesilintulajit. Laskentoja tekevät samalla menetelmällä lintuharrastajat ja metsästäjät.

Yhden pisteen laskemiseen kuluu aikaa tavallisesti vain 5–15 minuuttia. Saman aamun aikana ehtii siten kiertää useampia pisteitä. Sopivimpia laskentapisteitä ovat helposti saavutettavat niemenkärjet, rantakalliot, lintutornit tai laiturit, joista on hyvä näkyvyys vesialueelle.

Aineiston alueellista edustavuutta pyritään aktiivisesti parantamaan, yhtenä keinona tässä on vesilintuseurannan laatima kartta.  Sen avulla voidaan tarkastella, missä on sellaisia vanhoja pisteitä, joiden laskentoja voisi käynnistää uudelleen, ja toisaalta, mihin olisi hyvä perustaa uusia laskentakohteita: https://rpubs.com/vesilintuseuranta/873702.

Muun muassa Kainuussa, Lapin eri osissa sekä Savossa on laajoja alueita, joille laskentoja kaivattaisiin.

Luke tuottaa arvion vesilintukantojen kehityksestä ja tilasta vuosittain yhdessä Luonnontieteellisen keskusmuseo Luomuksen kanssa. Laskentoja on tehty vuodesta 1986 alkaen.

Lisätietoja vesilintulaskennasta:

Luke: vesilinnut@luke.fi, Luomus: linnustonseuranta@luomus.fi