Siirry sisältöön

Införsel och utsättande i frihet av vilt och viltbestånd av främmande ursprung

Enligt 42 § i jaktlagen får vilt av främmande ursprung och viltbestånd av främmande ursprung inte importeras från länder utanför Europeiska unionen eller från en medlemsstat i Europeiska unionen eller sättas ut i frihet utan tillstånd av Finlands viltcentral. Enligt Finlands viltcentrals uppmaning ska tillstånd sökas i god tid före den planerade införseln.

Den förväntade behandlingstiden för en ansökan är cirka två månader. På grund av den under fjolåret väsentligt försämrade fågelinfluensasituationen kommer Finlands viltcentral i samband med behandlingen av ansökningar att begära Livsmedelsverkets utlåtande om sjukdomsrisk förknippad med införsel. Den som ger utlåtande bör reserveras rimlig tid för överlämnandet av utlåtandet. En rimlig tid är i allmänhet minst två veckor.

Förutom tillstånd beviljat av Finlands viltcentral kan du behöva ett CITES-tillstånd beviljat av Finlands miljöcentral, dvs. ett EU-intyg, och/eller ett importtillstånd beviljat av Livsmedelsverket. Införsel och utsläppande i miljön av invasiva främmande arter är förbjudet.

 

 

Extra information

Harju, Saana

  • Förvaltningsjurist
  • Licensförvaltning
  • 029 4312306
  • saana.harju@riista.fi