Siirry sisältöön

Vierasperäisen riistaeläimen ja riistaeläinkannan maahantuonti ja luontoon laskeminen

Metsästyslain 42 §:n mukaan vierasperäisen riistaeläimen ja vierasperäisen riistaeläinkannan tuonti Euroopan unionin ulkopuolelta ja Euroopan unionin jäsenvaltiosta sekä niiden laskeminen luontoon on kielletty ilman Suomen riistakeskuksen lupaa. Suomen riistakeskus kehottaa hakemaan lupaa hyvissä ajoin ennen suunniteltua maahantuontia.

Hakemuksen odotettavissa oleva käsittelyaika on noin kaksi kuukautta. Viime vuonna olennaisesti huonontuneen lintuinfluenssatilanteen vuoksi Suomen riistakeskus tulee pyytämään Ruokavirastolta lausuntoa tuontiin liittyvästä tautiriskistä hakemuksen käsittelyn yhteydessä. Lausunnonantajalle on varattava kohtuullinen aika lausunnon toimittamiseksi. Kohtuullinen aika on yleensä vähintään kaksi viikkoa.

Suomen riistakeskuksen myöntämän luvan lisäksi voit tarvita Suomen ympäristökeskuksen myöntämän CITES-luvan tai EU-todistuksen ja/tai Ruokaviraston myöntämän tuontiluvan. Haitallisten vieraslajien maahantuonti ja ympäristöön päästäminen on kielletty.

 

 

Lisätietoja

Harju, Saana

  • Hallintojuristi
  • Lupahallintoasiat
  • 029 4312306
  • saana.harju@riista.fi