Siirry sisältöön

Information om upptäckta arter i webbportalen

Ett ovanligt brett för sju instanser gemensamt forskningsprojekt har studerat hur invasiva främmande arter har brett ut sig och vilka sätt det finns att motarbeta dem. 

De sju forskningsinstituten, verken och organisationerna utvecklade också tillsammans en webbportal som gäller främmande arter. Där finns information om arterna och via portalen kan man lämna rapporter om upptäckta främmande arter. Avsikten är att centraliserat samla in info om upptäckta främmande arter i hela landet. Utifrån informationen kan man följa upp hur utbredningen av arterna ändras och planera bekämpningsinsatser.

Läs mer: Rekommendationer för att följa upp och bekämpa invasiva främmande arter