Siirry sisältöön

Uutta tietoa vieraslajeista

Seitsemän tutkimuslaitoksen, viraston ja järjestön yhteistyönä on kehitetty kansallinen vieraslajiportaali. Siihen on koottu vieraslajitietoa ja sen kautta voi ilmoittaa vieraslajihavaintonsa. 

www.vieraslajit.fi

Vieraslajit ovat ihmisen mukana uusiin paikkoihin levinneitä eliölajeja, kuten puutarhakasveja, riistaeläimiä, vesieliöitä tai tuholaisia. Runsastuessaan monet vieraslajit aiheuttavat haittaa alkuperäisille lajeille ja uhkaavat muuttaa Suomen luontoa. Tietoisuutta lisäämällä ja säätelytoimilla voitaisiin hidastaa vieraslajien leviämistä ja osin ehkäistä niiden aiheuttamia haittoja.

Osasta vieraslajeista on sekä hyötyä että haittaa. Ristiriitoja liittyy esimerkiksi metsästettäviin vieraslajeihin, kuten valkohäntäpeuraan (valkohäntäkauriiseen), minkkiin, supikoiraan ja kanadanmajavaan (amerikanmajavaan). Vieraslajien vaikutukset voivat olla moninaisia. Esimerkiksi valkohäntäpeuran yleistyminen on pitänyt hirvieläinkolarien määrän suurena eteläisessä Suomessa.

Haitallisten vieraslajien levinneisyyttä ja torjuntakeinoja on selvitetty poikkeuksellisen laajassa, seitsemän tahon yhteisessä tutkimushankkeessa Suomessa. Tutkimuksessa kartoitettiin vieraiden kala-, rapu- ja nisäkäslajien levinneisyyttä ja leviämisreittejä sekä arvioitiin vieraslajien aiheuttamia uhkia, haittoja ja torjuntamahdollisuuksia. Moni vieraslaji on tarkoituksella tuotu monipuolistamaan vesiviljely-, tarhaus-, kalastus- ja metsästyslajistoa, jotkin taas ovat ihmisen tahattomasti tuomia. Uudessa ympäristössä niiden runsastumista rajoittavien tekijöiden puute johtaa usein ongelmiin.

Verkkopalvelun kautta on tarkoitus keskitetysti kerätä vieraslajihavaintoja koko Suomesta. Kertyneiden havaintojen pohjalta voidaan seurata haitallisten vieraslajien levinneisyyden muutoksia ja suunnitella torjuntatoimia. Hanke myös suosittaa vieraslajikoordinaattoreiden verkoston perustamista ja haitallisia vieraslajeja koskevan ilmoittamisvelvollisuuden säätämistä.

Tutkimus on osa HAVINA-hanketta, jossa olivat RKTL:n lisäksi mukana Suomen ympäristökeskus SYKE, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS, Varsinais-Suomen ELY-keskus sekä Suomen luonnonsuojeluliitto SLL. Hankkeen rahoitti maa- ja metsätalousministeriö.