Siirry sisältöön

I Kust-Österbotten har 2610 jaktlicenser för älg beviljats

Jaktlicenserna ökade med 290 st i Kust-Österbottens område. Finlands Viltcentral Kust-Österbotten har för inkommande jaktår beviljat 2610  st.(år 2016, 2320 st.) jaklicenser för älg.  År 2016 användes 77 % av de beviljade licenserna och då fälldes 2522 st. älgar i Kust-Österbotten. Jaktlicenser på vitsvanshjort beviljades 814 st. (år 2016 beviljades 672 st.)

En jaktlicens för hjortdjur berättigar till att fälla antingen en fullvuxen eller två kalvar.

Licensmängden baserar sig på Kust-Österbottens regionala viltråds fastställda målsättning för älgstammen. Målsättningen är satta älgförvaltningsområdesvis och är i kraft i tre år. I Kust-Österbotten finns tre älgförvaltningsområden. Målsättningarna för kvarvarande stam varierar i de olika älgförvaltningsområdena till mellan 2,5-4,5 älgar / 1000 ha.

Jakten är möjlig att börja redan i början av september.

I enlighet med förändringen av jaktförordningen är det kommande höst möjligt att genom vaktjakt börja jaga hjortdjur redan i början av september. Med förändringen strävas efter att underlätta regleringen och förhindra hjortdjurs skador.

Tilläggsinformation jaktchef Stefan Pellas tel.029 431 2311