Siirry sisältöön

Höstens byte 152 björnar

Under björnjaktsäsongen som avslutades i slutet av oktober fälldes totalt 152 björnar. Den av jord- och skogsbruksministeriet fastställda största bytesmängden för jaktsäsongen var 180 björnar. Säsongen var förmodligen den sista för den nuvarande formen av jakt på björn i stamvårdande syfte.

Utanför renskötselområdet i Finland fälldes totalt 102 björnar. Utanför renskötselområdet jagades björn med stöd av dispenser i stamvårdande syfte. Dispenserna inriktades till områdena med starkast björnstam, vilka i regel ligger i östra Finland. Flest dispenser beviljades i Norra Karelen. Inga dispenser för jakt på björn i stamvårdande syfte överklagades år 2023.

Inom renskötselområdet jagades björn med stöd av en regional fångstkvot på 50 björnar. Av kvoten hade 45 individer reserverats för den östra delen av renskötselområdet och 5 för den västra. Kvoten utnyttjades fullt ut.

Jord- och skogsbruksministeriet meddelade den 31 oktober 2023 i meddelandetjänsten X att den nuvarande formen av björnjakt i stamvårdande syfte har upphört. Finlands viltcentral konstaterar att detta innebär att den finska björnjaktstraditionen går förlorad och den tillhörande hundhobbyn försvåras.

Finlands viltcentral vädjar till jägarna att fortsätta sitt engagemang för det internationellt unika systemet för observationer av stora rovdjur och för storviltsassistansen (SRVA).

Björn
Bild: Jaakko Alalantela

Tabell över björnbytet 2023 regionvis (PDF).

Regionernas jaktchefer, se kontaktuppgifter