Siirry sisältöön

Högst åtta järvar får dödas under detta jaktår

Jord- och skogsbruksministeriet pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet bekräftade den 28 december förordningen enligt vilken man får jaga högst åtta järvar under jaktåret 2021–2022. Målet är att skydda rennäringen som orsakas stora skador av järvar.

Enligt Naturresursinstitutets uppskattning fanns det 390–400 järvar i Finland i februari 2021. Järvstammen har ungefär tiodubblats jämfört med början av 1990-talet. Stammen i Finland hör till den livskraftiga skandinaviska populationen på över tusen järvar samt till den population på cirka 1 500 järvar som vistas i Ryssland.

En fångstmängd på åtta järvar försvagar inte skyddsnivån och bromsar inte upp stammens tillväxt enligt ministeriets bedömning. Järvkvoten är densamma som i fjol. Då dödade man fyra järvar genom jakt och dessutom dog tre järvar i trafiken.

Kvoten i sig innebär inte att åtta järvar dödas, utan fastställer en övre gräns för antalet dispenser som Finlands viltcentral beviljar. Utan förordningen begränsas antalet tillstånd endast av habitatdirektivet och de nationella bestämmelserna. Avsikten är att jakten på järvar ska ske före februari, då järvens förökningstid börjar.

Järven har under flera år orsakat rennäringen fler skador än andra stora rovdjur tillsammans. År 2020 registrerades 3 434 järvdödade renar i Finland, och skadornas kalkylmässiga värde var cirka 5,9 miljoner euro. I år har det rapporterats 1 788 järvdödade renar före den 23 december, och skadornas kalkylmässiga värde är cirka 3,6 miljoner euro.

I Norra Finland finns det många nationalparker och vida naturskydds- och Naturaområden där det också är tillåtet att jaga stora rovdjur. När järvjakten sker i ett Natura 2000-område som är skyddat på grund av bland annat järv ska jaktens konsekvenser för områdets järvstam bedömas i enlighet med 65 § i naturvårdslagen (HFD: 2020:31). Finlands viltcentral övervakar att en sådan bedömning görs och begär i tillägg ett utlåtande om bedömningen av närings-, trafik- och miljöcentralen samt av innehavaren av naturskyddsområdet.

Förordning (mmm.fi PDF)

Ytterligare information:

Jussi Laanikari, specialsakkunnig, tfn 040 733 6229, fornamn.efternamn@gov.fi