Siirry sisältöön

MMM: Ahmoja voidaan metsästää enintään kahdeksan tänä metsästysvuonna

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote

Maa- ja metsätalousministeriö vahvisti 28.12. asetuksen, jonka mukaan ahmoja voidaan metsästää enintään kahdeksan metsästysvuonna 2021–2022. Tavoitteena on suojata poroelinkeinoa, jolle ahmat aiheuttavat merkittäviä vahinkoja.

Luonnonvarakeskus arvioi, että ahmoja oli Suomessa vuoden 2021 helmikuussa 390–400. Suomen ahmakanta on kasvanut noin kymmenkertaiseksi siitä, mitä se oli 1990-luvun alussa. Suomen kanta on osa Skandinavian elinvoimaista, yli tuhannen ahman populaatiota sekä Venäjän noin 1500 yksilön populaatiota.

Ministeriön arvion mukaan kahdeksan ahman poistaminen ei heikennä ahman suojelutasoa eikä hidasta kannan kasvua. Ahmakiintiö on sama kuin viime vuonna. Silloin metsästettiin lopulta neljä ahmaa, jonka lisäksi kolme ahmaa kuoli liikenteessä.

Kiintiö itsessään ei johda yhdenkään ahman tappamiseen, vaan se asettaa ylärajan Suomen riistakeskuksen myöntämien poikkeuslupien määrälle. Ilman asetusta lupien määrää rajoittaisi ainoastaan luontodirektiivi ja kansallinen lainsäädäntö. Ahmojen metsästys on tarkoitus toteuttaa ennen helmikuuta, jolloin alkaa ahmojen lisääntymisaika.

Ahma on useana vuonna aiheuttanut poroelinkeinolle enemmän vahinkoa kuin muut suurpedot yhteensä. Vuonna 2020 Suomessa kirjattiin 3434 ahman tappamaa poroa, ja vahinkojen laskennallinen arvo oli noin 5,9 miljoonaa euroa. Tänä vuonna ahman tappamia poroja on ilmoitettu 23.12. mennessä 1788, ja vahinkojen laskennallinen arvo on noin 3,6 miljoonaa euroa.

Pohjois-Suomessa on paljon kansallispuistoja sekä laajoja luonnonsuojelu- ja Natura-alueita, joissa on luvallista metsästää suurpetoja. Jos ahmaa metsästetään sellaisella Natura 2000 –alueella, jonka yhtenä suojeluperusteena on ahma, pyynnin vaikutukset alueen ahmakantaan on arvioitava luonnonsuojelulain 65 pykälän mukaisesti (KHO:2020:31). Suomen riistakeskus valvoo, että tämä arviointi tehdään ja pyytää lisäksi arvioinnista lausunnon ELY-keskukselta sekä luonnonsuojelualueen haltijalta.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

Erityisasiantuntija Jussi Laanikari, p. 040 733 6229, etunimi.sukunimi@gov.fi