Siirry sisältöön

Hjortdjurslicenser elektroniskt

Jaktlicenser för hjortdjur ansöks i år redan för tredje gången elektroniskt via Oma riista -tjänsten. Bland jägarna har man tagit väl emot tjänsten. Förra året gjordes nästan 98 procent av hjortdjursansökningarna elektroniskt. Finlands viltcentrals regionkontor behandlar årligen ett par tusen ansökningar om jaktlicens för hjortdjur.

Från och med den 3 april kan man lämna in ansökan om jaktlicens på hjortdjur via Oma riista -tjänsten.  Det rekommenderas, att ansökningarna upprättas efter det då licensansökarna har bekantat sig med jaktvårdsföreningarnas älgbeskattningsplaner. Ansökan ska lämnas in senast den 30 april.

–Den elektroniska licensansökningen har underlättat sökandet av licens och påskyndat behandlingen av ansökningarna. Den som ansöker om jaktlicens fastställer licensområdet och ger övriga nödvändiga ansökningsuppgifter i Oma riista -tjänsten.  Efter det beräknar tjänsten licensområdets areal automatiskt. Det tidskrävande ritandet av ansökningskartan för hand är historia, berättar specialplanerare Ville Hokkanen från viltcentralen.

Jaktlicens för hjortdjur kan fortfarande ansökas med pappersblankett. Ansökan i pappersformat inklusive bilagor lämnas in till Finlands viltcentrals regionkontor så att det är framme senast den 30 april.

Regionala viltråden har efter att ha hört intressentgrupperna fastställt älgförvaltningsområdesvisa beskattningsmål. Genom jakt i enlighet med beskattningsplanen strävar man till att uppfylla målen. Grunden till planen är de uppskattningar av hjortdjursstammarna och reproduktionstalen som Naturresursinstitutet har tagit fram.

Innan man påbörjar licensansökningen ska ansökarna göra sig förtrogna med ansökningsanvisningarna som finns på riista.fi sidorna på adressen www.riistainfo.fi  samt www.riista.fi.

Tilläggsuppgifter: Regionala tilläggsuppgifter från jaktcheferna