Siirry sisältöön

Gårdar får det lättare när det gäller direkt- och detaljförsäljning

Regeringen har i dag fattat beslut som förbättrar tillgången till närproducerad mat. Från och med den 15 mars 2016 är det möjligt för gårdar att leverera kött från fjäderfä och uppfödda kaniner till lokal detaljförsäljning utan köttbesiktning. Vidare får gårdar sälja större mängder höns- och fågelägg direkt till konsumenter. Även frilevande hjortdjur får i fortsättningen levereras till lokal detaljförsäljning.

Begreppet av s.k. lågriskverksamheter utvidgades genom ändring av statsrådets förordning om vissa verksamheter som är förenade med låg risk för livsmedelssäkerheten. Europeiska kommissionen och de andra EU-länderna informerades om ändringen i höstas. EU har antagit ändringen. Ändringarna hör till åtgärderna för att genomföra regeringens spetsprojekt som handlar om att avveckla reglering.

EU-lagstiftningen tillåter vissa lättnader i kraven i hygienlagstiftningen. Möjligheten att leverera kött från fjäderfä och uppfödda kaniner till detaljförsäljning utan köttbesiktning har inte utnyttjats hittills. Gårdar har fått sälja obesiktat kött från högst 1 000 djur per år direkt till konsumenter.

I fortsättningen får gårdar årligen antingen överlåta direkt till konsumenter eller leverera till detaljförsäljning högst 40 000 kg obesiktat fjäderfäkött. Detta motsvarar t.ex. 40 000 kycklingar, 60 000 fåglar som är mindre än kycklingar, 18 000 ankor, 9 000 gäss eller 4 500 kalkoner. Det kött från kycklingar och kalkoner som levereras till detaljförsäljning omfattas av systemet för salmonellaövervakning, vilket säkrar matsäkerheten. Kött från på gården uppfödda och slaktade kaniner får i fortsättningen överlåtas direkt till konsumenter eller levereras till detaljförsäljning utan köttbesiktning högst en mängd som motsvarar sammanlagt 20 000 kaniner per år.

Mängden hönsägg som en gård får sälja per år höjs från 10 000 kg till 20 000 kg och mängden andra fågelägg från 2 500 kg till 5 000 kg.

Även när det gäller frilevande vilt kommer man att allt bättre utnyttja möjligheten till lättnader enligt EU-lagstiftningen. Detta innebär att man tillåter leverans av oflådda hjortdjur, t.ex. rådjur, till detaljförsäljning. De största mängderna är desamma som för frilevande hjortdjur: 10 älgar, 30 vildrenar och 50 rådjur per år per jägare eller jaktförening. Vid detaljförsäljning är det tillåtet att flå på ställen som är avsedda och försedda för det ändamålet.

Ytterligare information:
Marjatta Rahkio, veterinärråd, tfn 0295 162 102
Maaria Hackzell, veterinäröverinspektör, tfn 0295 162 422 (kaniner och vilt)
fornamn.efternamn@mmm.fi