Siirry sisältöön

Tilojen suora- ja vähittäismyyntiä helpotetaan

Hallitus on tänään päätöksillään helpottanut lähiruuan saatavuutta. Tilalla kasvatetun siipikarjan ja kanin lihaa on mahdollista toimittaa paikalliseen vähittäismyyntiin ilman lihantarkastusta 15.3.2016 alkaen. Lisäksi tilalta suoraan kuluttajille myytävien kananmunien ja linnunmunien enimmäismäärät nousevat. Myös luonnonvaraisia hirvieläimiä saa jatkossa toimittaa paikalliseen vähittäismyyntiin.

Niin sanotun vähäriskisen toiminnan käsitettä laajennettiin muuttamalla valtioneuvoston asetusta eräistä elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisistä toiminnoista. Säädösmuutos ilmoitettiin Euroopan komissiolle ja muille EU:n jäsenvaltioille viime syksynä, ja sille saatiin EU:n hyväksyntä. Muutoksilla toteutetaan hallituksen norminpurun kärkihanketta.

EU-lainsäädäntö mahdollistaa tietyt helpotukset hygienialainsäädännön vaatimuksista, joista tähän asti on ollut hyödyntämättä tilalla teurastetun siipikarjan ja tarhatun kanin lihan toimittaminen vähittäismyyntiin ilman lihantarkastusta. Tilat ovat voineet myydä siipikarjan tai tarhatun kanin lihaa ilman lihantarkastusta suoraan kuluttajalle enintään 1 000 eläintä vuodessa.

Jatkossa tilalla teurastetun siipikarjan lihaa voi joko luovuttaa suoraan kuluttajille tai toimittaa vähittäismyyntiin ilman lihantarkastusta yhteensä enintään 40 000 kiloa vuodessa. Tämä vastaa esimerkiksi 40 000 kanaa, 60 000 kanaa pienempää lintua, 18 000 ankkaa, 9 000 hanhea tai 4 500 kalkkunaa. Vähittäismyyntiin toimitettu broilerin ja kalkkunan liha tulee salmonellavalvonnan piiriin, millä varmistetaan ruuan turvallisuutta. Tilalla teurastetun tarhatun kanin lihaa voi jatkossa joko luovuttaa suoraan kuluttajille tai toimittaa vähittäismyyntiin ilman lihantarkastusta yhteensä enintään 20 000 kania vastaavan määrän vuodessa.

Tilalta myytävien kananmunien ja muiden linnunmunien enimmäismääriä vuodessa nostetaan kananmunien osalta 10 000 kilosta 20 000 kiloon ja muiden linnunmunien osalta 2 500 kilosta 5 000 kiloon.

Myös luonnonvaraisen riistan osalta EU-lainsäädännön mahdollistamaa helpotusta hyödynnetään entistä paremmin sallimalla nylkemättömien hirvieläinten, esimerkiksi metsäkauriiden, toimittaminen vähittäismyyntiin. Enimmäismäärät ovat samat kuin luonnonvaraisten hirvieläinten lihan osalta: 10 hirveä, 30 peuraa ja 50 metsäkaurista vuodessa metsästäjää tai metsästysseuraa kohden. Vähittäismyynnissä nylkeminen on sallittua siihen varatussa ja varustetussa paikassa.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
Marjatta Rahkio, eläinlääkintöneuvos, p. 0295 162 102, marjatta.rahkio@mmm.fi
Maaria Hackzell, eläinlääkintöylitarkastaja, p. 0295 162 422, maaria.hackzell@mmm.fi (kanit ja riista)