Siirry sisältöön

Funderar du på att skaffa jaktvapen? – ansök om tillstånd från polisen i god tid

Jägarna brukar påminnas om att ansöka om vapentillstånd i tillräckligt god tid på våren för att de ska hinna få tillståndet från polisen, skaffa vapnet och träna tillräckligt med det innan jaktsäsongen inleds. Också för säkerheten är det viktigt att vara bekant med sitt vapen, så att rätt hantering av vapnet sitter i ryggmärgen när man är i skogen. Framför allt är det viktigt att attityden till säkerhetsfrågor är rätt!

Att skaffa vapentillstånd tar sin tid. Behandlingstiderna på polisstationerna varierar, och på vissa ställen kan det till exempel vara långa köer till intervjuer, i synnerhet på hösten under jaktsäsongen. Därför lönar det sig inte att vänta till sommaren eller förhösten med att ansöka om vapentillstånd. Ansökan kan lämnas in på vilken polisinrättning som helst.

Sökanden ska boka tid för inlämnandet av ansökan i polisens bokningssystem, eftersom det på grund av coronan inte alltid är möjligt att uträtta ärendet genom att köa. Eftersom vapentillståndsärenden inte behandlas på polisens alla verksamhetsställen lönar det sig att kontrollera situationen för polisstationen i fråga på polisens webbplats. Man kan också kontrollera situationen via den elektroniska tidsbokningen. Vissa polisinrättningar erbjuder betjäningstider under avvikande öppettider för personer som tillhör någon riskgrupp.

 

Var alltid beredd att påvisa jakthobbyn och att bli kallad på intervju

Vid ansökan om vapentillstånd för jakthobby ska den sökande påvisa sin jakthobby och jaktmöjlighet. Förutom jaktkortet ska man ta med kvitto på avlagd medlemsavgift till en jaktförening, eventuella medlemskort och utskrifter från Oma riistas webbplats om tillhörande till jaktförening och jaktgrupper. Jaktkortets giltighet och avlagt skjutprov kan också påvisas med Oma riistas mobilversion.

Den sökande bör ha med pass eller identitetskort för att visa sin identitet. Man ska också ha med militärpass, intyg över fullgjord civiltjänst, uppbådsintyg eller ett beslut om befrielse från tjänstgöring.

Polisen intervjuar personer som ansöker om sitt första skjutvapentillstånd och personer vars föregående tillstånd beviljades för mer än tio år sedan. Också minderåriga sökande intervjuas och vanligtvis också de som ansöker om sitt första s.k. handvapentillstånd.

Bäst information om hur ärenden kan uträttas får man på den lokala polisinrättningens webbsidor eller via telefontjänsten.

 

https://poliisi.fi/sv/kontaktuppgifter (poliisi.fi)

https://poliisi.fi/sv/ansok-om-vapentillstand (poliisi.fi)

https://asiointi.poliisi.fi/yksityis/ase (poliisi.fi)

https://asiointi.poliisi.fi/ajanvaraus-fe (poliisi.fi)