Siirry sisältöön

Förnyad jägarexamen

De förnyade versionerna av Handbok för jägare, den frivilliga jägarexamensutbildningen samt jägarexamen bildar ett utbildningsprogram i ansvarsfullhet för nya jägare. Den som går utbildningsprogrammet får goda grunder för att aktivt utveckla sina kunskaper och färdigheter. Målet med förnyelsen är att utbilda nya jägare till ansvarsfulla nyttjare och vårdare av vilttillgångarna. I det nya utbildningsmaterialet finns mångsidigare information än tidigare om bland annat olika viltarters kännetecken.

 

Nya frågor tas i bruk i examen

Från och med 1.1.2017 tas nya frågor i bruk i jägarexamen. Examen avläggs även i fortsättningen som skriftligt flervalsprov med 60 frågor. Examen inleds med artkännedomsdelen. Den som avlägger examen ska känna igen olika arter utgående från fotografier. Tiden för avläggandet av examen är 1,5 timmar, men tiden för att avlägga artkännedomsdelen är begränsad till 15 minuter.

Det är jaktvårdsföreningarnas lagstadgade uppgift att anordna jägarexamina. I Finland finns 295 jaktvårdsföreningar. De beslutar självständigt om tidpunkterna för och antalet examina som de anordnar på sina verksamhetsområden. Varje medborgare har möjlighet att avlägga jägarexamen på ett rimligt avstånd från sin bostadsort. Examina och utbildningstillfällen ordnas i allmänhet från maj till september.

 

Jägarexamen som närundervisning

Finlands viltcentral har förnyat utbildningspaketet som förbereder för jägarexamen. Den rekommenderade längden på utbildningen är minst 12 timmar. Att delta i utbildningen är frivilligt men rekommenderas. Under ledning av en erfaren utbildare gås materialet igenom tillsammans med hjälp av diskussioner. Utbildningen och handboken består av åtta delar.

  1. Jaktlagstiftning
  2. Artkännedom
  3. Viltekologi och viltvård
  4. Etisk och hållbar jakt
  5. Vapen och patroner i jakten
  6. Säkerheten under jakt
  7. Fångstredskap och fångstmetoder
  8. Hanteringen av bytet

 

Handbok för jägare vid förberedelse för examen

Deltagare i examensutbildningen rekommenderas att läsa Handbok för jägare innan utbildningen startar. På så vis kan de få mer ut av utbildningen och de olika ämnena är inte helt främmande när kursen startar. Den finskspråkiga handboken kom ut i december 2016 och säljs på Finlands viltcentrals webbshop på adressen http://kauppa.riista.fi/. Den svenskspråkiga handboken kommer till försäljning i början av 2017. I januari-februari färdigställs även en uppdaterad webbkursversion som grundar sig på innehållet i boken och innehåller videor och övningsuppgifter. Materialet är färdigt före säsongen för jägarexamensutbildningarna och jägarexamina våren 2017.

 

Grunderna i jaktskytte och säker vapenhantering

Finlands Jägarförbund har med stöd av Finlands viltcentral utvecklat utbildningen ABC i jaktskytte. Under utbildningen, som anordnas på skjutbana, erbjuds personlig handledning i praktisk skjutträning och säker vapenhantering. I examensutbildningen skapas en god teorigrund och erbjuds introduktion i säker vapenhantering. Den som har avlagt jägarexamen ska dock fortsätta att aktivt träna sina skjut- och vapenhanteringsfärdigheter. Utbildningen ABC i jaktskytte erbjuder en möjlighet till träning under handledning. Målet är att skapa ett rikstäckande nätverk av utbildare, så att alla som har avlagt jägarexamen ska kunna hänvisas till den frivilliga utbildningen. Utbildningarna på skjutbanor startar i slutet av våren. Närmare information om utbildningarna kommer under våren på adressen metsastajaliitto.fi

 

Mer information:

Den förnyade jägarexamen:

Marko Mikkola, specialplanerare Finlands viltcentral

029 431 2282

marko.mikkola@riista.fi

 

Utbildningen ABC för jaktskytte:

Jussi Partanen, utbildningsplanerare Finlands Jägarförbund rf.

010 841 0065

jussi.partanen@metsastajaliitto.fi