Siirry sisältöön

Förbudet att jaga sädgås fortsätter nästa jaktår

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat en förordning som gäller förbud mot jakt på sädgås i hela landet under det kommande jaktåret.

Jakten på sädgås avbröts i fjol eftersom taigasädgåsen uppvisat en betydande tillbakagång sedan 1990-talet. Från och med år 2011 har ministeriet begränsat jakten både tidsmässigt och regionalt. Trots detta har populationen fortsatt att minska. Det tidsbestämda jaktförbudet ska minska jakttrycket på den i Finland häckande populationen och på den andra i nordvästra och nordöstra Europa häckande populationen som flyttar via Finland, vilket bidrar till att återuppliva populationen.

Förvaltningsplanen för sädgås är under arbete som bäst. Målet är att planen godkänds på den internationella konventionens partmöte i november. Eftersom planen ännu inte är godkänd, finns det inte några förutsättningar att tillåta jakten. Även arbetet med att ta fram en nationell förvaltningsplan med riktlinjer för hållbar stamförvaltning och jakt på sädgås pågår.

Kartläggning av sädgåsens häckningsområden

Finlands viltcentral har startat ett projekt med målet att kartlägga sädgåsens häckningsområden. Enligt jord- och skogsbruksministeriet är det av stor vikt att jägare och naturentusiaster med intresse för sädgås i stora skaror deltar i frivilligarbetet att kartlägga häckningsområdena i Södra, Mellersta och Norra Österbotten samt i Norra Karelen i juli-augusti 2015.

Övrigt är arbetet med att bereda stamförvaltningsmässiga åtgärder inte klart. För att jakten på sädgås ska vara hållbar, ska man införa skyldighet att rapportera fångst, vilket inte kan ske förrän man utfärdat lagbestämmelser om detta. Vidare ska man precisera jaktregleringen och effektivisera räkningen av populationer i övervintringsområdena. Om ett år tar man ett nytt beslut om jakten, men jakten tillåts inte förrän åtgärderna är slutförda.

Ministeriet har gett starkt stöd i arbetet med den internationella planen för att jakttrycket ska nå en hållbar nivå även i Centraleuropa och i nordvästra Europa. Finlands viltcentral deltar i det här arbetet.

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på sädgås under jaktåret 2015-2016, 26.6.2015

Finlands viltcentral: Delta i enkäten om sädgåsens häckningsområden och terrängkartläggning (på finska)

Pressmeddelanden (jord- och skogsbruksministeriet)