Siirry sisältöön

Osallistu metsähanhen pesimäkyselyyn ja maastokartoituksiin

Metsähanhesta kiinnostuneet luontoharrastajat voivat osallistua metsähanhen nykyisiä pesimäalueita ja pesivien parien määrää kartoittavaan kehittämishankkeeseen vastaamalla Suomen riistakeskuksen kyselyyn. Vastaajilta kysytään samalla halukkuutta osallistua metsähanhen pesimäalueiden vapaaehtoisiin maastokartoituksiin Etelä-, Keski- tai Pohjois-Pohjanmaalla tai Pohjois-Karjalassa heinä‒elokuussa 2015.

Kyselyyn voi vastata 27.5.‒14.6.2015 sähköisesti osoitteessa https://my.surveypal.com/metsahanhikysely2015.

Metsähanhen nykyisten pesimäalueiden selvittämishanke liittyy läheisesti metsähanhen kansallisen hoitosuunnitelman ja valmisteilla olevan taigametsähanhen kansainvälisen hoitosuunnitelman kannan seurantaa koskeviin toimenpiteisiin.

Jos luonnossa liikkujilla on tiedossa mahdollisia metsähanhen pesimähavaintoja, Suomen riistakeskus toivoo, että nämä erittäin arvokkaat tiedot tuotaisiin riistakeskuksen tietoon kyselyyn vastaamalla. Aiempaa tarkemmat tiedot ja arviot metsähanhikannan pesimäalueista, pesimäkannan koosta ja poikastuotosta ovat osaltaan keskeisiä kansallisessa ja kansainvälisessä metsästyssäätelyssä ja kestävän kannanverotuksen suunnittelussa.

Nykytieto metsähanhen pesimäalueista ja pesimäkannasta perustuu lintuatlakseen, joka antaa karkean yleiskuvan metsähanhen pesimälevinneisyydestä. Useimmilla alueilla atlasruutujen selvitysaste on kuitenkin ollut heikko tai tyydyttävä, ja tiedot ovat lähes 10 vuotta vanhoja. Metsästyssäätelyn tarpeisiin tarvitaan nykyistä tarkempi kuva metsähanhen pesimäalueista erityisesti potentiaalisilta, mutta aiempien vuosien lintuatlaskartoituksissa heikosti tutkituilla seuduilla. Lisäksi tarvitaan tietoa metsähanhen asuttamien soiden määrästä lintuatlaksen ruuduissa sekä arvio ruutukohtaisesta parimäärästä.