Siirry sisältöön

Förbud mot jakt på sädgås och grågås ska förlängas

Det föreslås att förbudet mot jakt på sädgås förlängs med ett år i hela landet. Förbudet mot jakt på grågås ska däremot förlängas med tre år i inlandet.

Målet är att stoppa minskningen i populationen av sädgäss och ge grågäss möjlighet att sprida sig till ett bredare område i inlandet.  Utkast till förordning om förbud mot jakt på sädgås och grågås har sänts på remiss av jord- och skogsbruksministeriet.

Förbudet mot jakt på sädgås har gällt sedan 2014. Det tidsbestämda jaktförbudet ska minska jakttrycket på den i Finland häckande populationen och på den andra i nordvästra och nordöstra Europa häckande populationen som flyttar via Finland. Detta hjälper att återuppliva och stoppa minskningen i populationen. Taigasädgåsen som häckar i Finland och Ryssland har uppvisat en betydande tillbakagång sedan 1990-talet. På Finlands initiativ har man tagit fram en internationell förvaltningsplan för att återuppliva populationen, men arbetet med att genomföra planen har bara börjat inom avtalet om bevarande av flyttande sjöfåglar i Afrika och Eurasien. Arbetet med nationell lagstiftning pågår också. Syftet är att precisera jaktregleringen.

Jakttrycket på den population av grågäss som häckar och breder ut sig i inlandet ska begränsas för att populationen ska bli en stark och värdefull viltresurs även i inlandet.  Förbudsområdet ändras inte.  Under de senaste årtiondena har populationen av grågäss växt väldigt mycket i Finland och de andra nordiska länderna.  I Sverige häckar arten i stora mängder i inlandet. I det finska inlandet finns det än så länge ganska få häckande grågäss, men antalet växer hela tiden.   Observationer av grågäss i flyttid har också ökat klart i inlandet. Observationer har gjorts i alla landskap.

Utkast till förordning – sädgås
Utkast till förordning – grågås
Mer information:
Jussi Laanikari, överinspektör
jussi.laanikari@mmm.fi, tfn 0295 162 432

Sami Niemi, konsultativ tjänsteman
sami.niemi@mmm.fi, tfn 0295 162 391