Siirry sisältöön

Metsähanhen ja merihanhen metsästyskieltoja aiotaan jatkaa

Metsähanhen metsästyskieltoa esitetään jatkettavaksi vuodella koko maassa. Merihanhen metsästyksen kieltoa puolestaan pidennettäisiin sisämaassa kolmella vuodella.

Tavoitteena on pysäyttää metsähanhikannan väheneminen ja mahdollistaa merihanhen leviäminen nykyistä laajemmalle alueelle sisämaahan. Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt lausunnolle metsähanhen ja merihanhen metsästyskieltoja koskevat asetusluonnokset.

Metsähanhen metsästys on ollut kiellettyä vuodesta 2014. Määräaikaisen metsästyskiellon tarkoituksena on estää Suomen pesimäkantaan sekä Suomen kautta muuttavaan Luoteis- ja Koillis-Euroopan metsähanhikantaan kohdistuva metsästyspaine, jotta kannan pienentyminen pysähtyisi ja kanta elpyisi. Suomessa ja Venäjällä pesivä taigametsähanhikanta on taantunut 1990-luvulta alkaen merkittävästi. Suomen aloitteesta on valmisteltu kansainvälinen hoitosuunnitelma kannan elvyttämiseksi, mutta hoitosuunnitelman toimeenpano on vasta alkamassa Afrikan ja Euraasian muuttavien vesilintujen suojelusopimuksen puitteissa. Myös kansallista lainsäädäntöä valmistellaan metsästyksen säätelyn tarkentamiseksi.

Merihanhen osalta tavoitteena on rajoittaa sisämaassa pesivään ja levittäytyvään kantaan kohdistuvaa metsästyspainetta niin, että kanta vahvistuisi ja siitä tulisi arvokas riistavara myös sisämaahan. Metsästyksen kieltoaluetta ei siis muutettaisi. Merihanhikanta on runsastunut voimakkaasti viime vuosikymmenien aikana Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Ruotsissa laji pesii runsaslukuisena sisämaassa. Suomessa sisämaapesintöjä on toistaiseksi ollut vähän, mutta niiden määrä on koko ajan kasvanut. Myös muuttoaikaiset havainnot merihanhista ovat lisääntyneet selvästi sisämaassa ja niitä tehdään kaikissa maakunnissa.

Lausuntopyynnöt, asetusluonnokset ja muistiot

Ehdotettu merihanhen rauhoitusalue 2016-2018
Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
Janne Pitkänen, ylitarkastaja
janne.pitkanen@mmm.fi, p. 0295 162 338

Jussi Laanikari, ylitarkastaja
jussi.laanikari@mmm.fi, p. 0295 162 432

Sami Niemi, neuvotteleva virkamies
sami.niemi@mmm.fi, p. 0295 162 391