Siirry sisältöön

Finländsk vård av våtmarksnatur fick globalt erkännande

Projektet Hembygdsvåtmark LIFE+ fick det internationella jakt- och viltvårdsrådet CIC:s pris MARKHOR. Hembygdsvåtmark-projektet var en gemensam satsning för markägare, jägare, lokala föreningar och Finlands viltcentral. Priset beviljades för första gången till ett land i Europa.

Priset beviljas vartannat år till en person, organisation eller ett projekt för förtjänstfullt arbete inom naturvård och naturskydd.

Hembygdsvåtmark återställde eller anlade tillsammans med markägare och jägare 48 modellvåtmarker, på en total area om cirka 340 hektar. Med rådgivning och planeringshjälp inom projektet genomfördes förutom modellobjekten även tiotals andra objekt.

Projektet ökade kunskapen om betydelsen av sjöfåglar och våtmarker. De praktiska modellplanerna hjälpte markägarna med planeringen av de egna objekten även efter att projektet slutförts.

– Återställande, anläggande och vård av vardagsnaturens våtmarker är naturvård när den är som bäst. Jaktföreningarnas och markägarnas långa traditioner av viltvård och talkoarbete skapade grunden för hela projektet, berättar Finlands viltcentrals vilthushållningschef Jarkko Nurmi.

Prismottagaren måste förena tryggandet av naturens biodiversitet, lokalbefolkningens välbefinnande och principerna för hållbar användning, som t.ex. jakt, som en del av naturvården.

– Hembygdsvåtmark synliggjorde den naturvård som jägarna utför och inspirerade människor på landsbygden att vårda våtmarkerna. De senaste åren har ett rekordstort antal våtmarker anlagts med hjälp av stödsystem för jord- och skogsbruk, projekt och talkoarbete. Förhoppningen är att MARKHOR-priset ska öka intresset för naturvård ytterligare, säger Nurmi.

Projektet Hembygdsvåtmark stödde utvecklingen av vården av livsmiljöerna i jordbruksnaturen och är för sin del en grund till jord- och skogsbruksministeriets och miljöministeriets gemensamma projekt för vård av sjöfåglar och våtmarker som är under arbete.

Framtiden för sjöfåglarna och sjöfågeljakten hänger på livsmiljöernas kvalitet och mängd samt på jaktens hållbarhet. Alla dessa faktorer kan markägarna och jägarna påverka direkt på sina områden.

Projektet som pågick 2010–2015 finansierades av EU LIFE+, Finlands viltcentral och jord- och skogsbruksministeriet.

Ytterligare information om projektet finns på www.kosteikko.fi

Extra information

Nurmi, Jarkko

  • Chef för vilthushållning
  • 029 431 2105
  • jarkko.nurmi@riista.fi

Alhainen, Mikko

  • Specialplanerare
  • Internationellt samarbete, projekt, stöd för viltets livsmiljöer
  • 029 431 2401
  • mikko.alhainen@riista.fi