Siirry sisältöön

Finlands viltcentrals region Lappland lediganslår tjänsten som jaktchef

Verksamhetsområdet omfattar landskapet Lappland med 20 jaktvårdsföreningar. Jaktchefen ansvarar för verkställandet av en hållbar vilthushållning inom verksamhetsområdet, stöder jaktvårdsföreningarna i deras verksamhet, verkställer viltpolitiken, samarbetar med intressegrupperna och sköter vissa offentliga förvaltningsuppgifter. Dessutom fungerar jaktchefen som föredragande för Lapplands regionala viltråd.

Utöver uppgifterna som hör till Lapplands verksamhetsområde hör det till jaktchefens uppgifter att delta i uppgifter och projekt som främjar vilthushållningen på riksnivå, och i internationella uppdrag som avtalas separat.

Tjänsten förutsätter följande:

 • Högre högskoleexamen, helst inom naturresursområdet
 • God kännedom om vilthushållning och jakt
 • Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska
 •  Kunskaper i engelska
 • Förhandlings-, samarbets- och kommunikationsförmåga
 • Ledarförmåga
 • Beredskap för flexibla arbetstider och resor inom landet, och vid behov resor till konferenser etc utomlands
 • Beredskap att utveckla vilthushållningen som en del av Finlands viltcentrals processorganisation

Kännedom om särdragen hos området som avses i jaktlagens 8 § räknas som merit.

Lönebildningen följer gällande avtal om arbetsvillkoren för branschen och den anställda tillträder senast den 1 april. Tjänstens placeringsort är Finlands viltcentrals regionkontor i Rovaniemi.

Ansökningarna riktas till Finlands viltcentral och lämnas in senast den 13 februari kl 16.00, i första hand elektroniskt till adressen kirjaamo@riista.fi och i andra hand med brev adresserat till Finlands viltcentral /Registraturen, Fantsvägen 13-14, 00890 Helsingfors. Märk kuvertet Jaktchef, Lappland.

Extra information

Nurmi, Jarkko

 • Chef för vilthushållning
 • 029 431 2105
 • jarkko.nurmi@riista.fi

Härkönen, Sauli

 • Chef för offentliga förvaltningsuppgifter
 • 029 431 2104
 • sauli.harkonen@riista.fi