Siirry sisältöön

Finlands viltcentral utvecklar skötseln av hjortdjursstammarna

Ett omfattande projekt Hirvitalousaluetoiminnan kehittäminen startade i mars. För det praktiska arbetet har det till viltcentralsregionerna rekryterats nio nya planerare för visstidsanställning under tre år.

Den viktigaste rollen för att säkerställa den finska jaktens hållbarhet har jägarna och jaktföreningarna som stöder viltforskningen och -förvaltningen. Projektet Hirvitalousaluetoiminnan kehittäminen stöder den av jägarna producerade viltinformationen och beslutsfattandet som grundar sig på den. Målet är att säkerställa en täckande användning av Oma riista -tjänsten och att utnyttja den aktuella hjortdjurs-informationen som den producerar vid planeringen av jakten.

-Det är viktigt med användning av en öppen och transparent viltinformation på alla nivåer inom viltförvaltningen. Det möjliggör en stamskötsel i enlighet med målsättningarna och ett beslutsfattande som baserar sig på forskning redan under jakttiden, berättar Jarkko Nurmi, chef för vilthushållning.

Älgförvaltningsområdesplanerarnas arbetsuppgifter är planerade regionspecifikt. Beroende på region så koncentrerar man sig enligt behov förutom på att utveckla regleringen av älgstammen dessutom på att kontrollera stammarna av små hjortdjur eller vildsvin. Till exempel att hejda tillväxten av vitsvanshjort-stammen och att minska stammen i sydvästra Finland är ett av projektets viktiga prioriteringsområden.

-Projektet möjliggör en omfattande utbildningsrunda. Jägarna kan förvänta sig utbildningstillfällen bland annat i de olika hjortdjurens grundläggande biologi och mekanismerna i stamskötsel, selektiv beskattning och användningen av hjortdjursinformationen, berättar projektchef Jani Körhämö från Finlands viltcentral.

Projektets mål är dessutom att utveckla helheten i skötseln av övriga älg- och klövdjursstammar, så att jakten förverkligar intressegruppernas och samhällets mål. Målsättningen är att förenhetliga jaktvårdsföreningarnas och älgförvaltningsområdenas praxis vid beskattningsplaneringarna, utveckla förebyggandet av skogs- och vägtrafikskador samt stamskötsel inriktad på flera arter.

-Genom att sammanföra viltinformationen för flera arter som en del i den praktiska beskattnings-planeringen och stamskötseln, kan vi i fortsättningen sannolikt bidra till att lindra stora rovdjurs- och hjortdjurskonflikter, säger Nurmi.

Tilläggsuppgifter:

Projektets ledare Jarkko Nurmi, Finlands viltcentral 0294312105

Projektchef Jani Körhämö, Finlands viltcentral 0294312281

 

Älgförvaltningsområdesplanerare (verksamhetsområde):

Ville Viitanen, Lappland 0294312309

Timo Toivonen, Kajanaland 0294312237

Risto Paakkonen, Uleåborg 0294312267

Lauri Itkonen, Norra Savolax och Norra Karelen 0294312235

Esko Paananen, Mellersta Finland och Södra Savolax 0294312214

Joni Saunaluoma, Österbotten och Kust-Österbotten 0294312275

Timo Ruuska, Norra Tavastland och Södra Tavastland 0294312285

Antti Rinne, Egentliga Finland och Satakunta 0294312344

Valto Kontro, Nyland och Sydöstra Finland 0294312334