Siirry sisältöön

Finlands viltcentral söker en viltplanerare

Finlands viltcentral lediganslår tjänsten som fast anställd viltplanerare då den nuvarande tjänsteinnehavaren går i pension vid årsskiftet.

Till viltplanerarens uppgifter hör uppgiften som jv-föreningskoordinator för hela landet inom ansvarsområdet för processen Tjänster, där han eller hon ska dra upp nationella riktlinjer för jv-föreningarnas verksamhet och bla fungera som teamledare för stödteamet för jaktvårdsföreningarna. Till uppgifterna hör också olika stöd- och rådgivningsuppgifter för jv-föreningarna, rådgivnings- och planeringsuppgifter för vilthushållningen, samarbete med intressegrupperna samt separat specificerade offentliga förvaltningsuppgifter.

Tjänstens placeringsort är enligt avtal något av Finlands viltcentrals regionkontor.

Tjänsten förutsätter följande:
 • – lämplig yrkeshögskole- eller högskoleexamen, eller
 • – annan utbildning och i praktiken visad bred erfarenhet av verksamheten i jv-föreningar och uppgifter inom viltförvaltningen
 • – utmärkt kännedom om verksamheten i jv-föreningarna och förvaltningen
 • – kännedom om frivilligarbete
 • – kännedom om vilthushållning och jakt
 • – utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska
 • – kunskaper i svenska och engelska
 • – förhandlings-, samarbets- och interaktionsförmåga
 • – kännedom om lagarbete
 • – beredskap för flexibla arbetstider och resor
 • – beredskap och vilja att utveckla verksamheten i jv-föreningarna som en väsentlig och central del av viltförvaltningen i vårt land

Lönesättningen följer gällande kollektivavtal för branschen och den anställda tillträder den 1.9 2021 eller enligt överenskommelse.

Ansökningen riktas till Finlands viltcentral och lämnas in senast 4.6 2021 kl 16.15 elektroniskt till adressen kirjaamo@riista.fi.

 

Ytterligare information ger:

Biträdande direktör Jari Pigg, tfn 029 431 2102, jari.pigg@riista.fi.