Siirry sisältöön

Finlands bästa insats för naturen 2015–2016

Vi efterlyser åter den bästa naturinsatsen för att stoppa förlusten av biologisk mångfald i Finland. Hjälp Internationella naturvårdsunionens (IUCN) nationella kommitté i Finland att hitta en person, en organisation eller ett företag som lyckats trygga en livskraftig natur och ekosystemtjänsternas funktion. Lämna in ditt förslag senast den 8 december!

International Union for Conservation of Nature, IUCN, är världens äldsta och mest omfattande globala miljöorganisation och miljönätverk. Finländska medlemmar i IUCN är finska staten, som företräds av miljöministeriet, samt Finlands naturskyddsförbund, WWF Finland, Natur och Miljö, Finlands viltcentral, BirdLife Finland och Högholmens djurpark.

Den här gången vill vi premiera en inspirerande naturgärning som t.ex. genom volontärinsatser har fått många olika befolkningsgrupper – barn, ungdomar, pensionärer, arbetslösa och nyfinländare – att förstå och värdesätta naturskydd och på så sätt bidragit till att skydda hotade arter eller ekosystem. Temat anknyter till Internationella naturvårdsunionens initiativ Inspiring a New Generation, som syftar till att hjälpa människor i olika åldrar att skapa kontakt med naturen.

Den bästa insatsen för naturen kan vara t.ex. praktiskt naturvårdsarbete, kommunikation, miljöfostran, forskning eller företagsverksamhet. Det är fråga om en enskild gärning eller ett projekt som har slutförts 2015–2016. Den bästa insatsen för naturen ska fylla åtminstone ett av följande kriterier:

  • Kunskapen om bevarande och hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden har ökat.
  • Trycket på naturen har minskat.
  • Den biologiska mångfaldens tillstånd har förbättrats.
  • Fungerande ekosystemtjänster, dvs. nyttan av naturen, har tryggats.
  • Bevarandet av biologisk mångfald har ökat tack vare deltagande planering, informationshantering och ökad handlingsförmåga.

Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen offentliggör vinnaren i Helsingfors i början av februari 2017. Offentliggörandet är ett av de evenemang som ordnas inom ramen för det officiella programprojektet Naturens dagar 2017 under jubileumsåret för Finlands självständighet (Finland 100 år).

Tävlingen avslutas torsdagen den 8 december 2016. Förslag på kandidater kan skickas in endast med e-blankett.

Blankett och ytterligare information på miljöministeriets webbsida