Siirry sisältöön

Fångsten av fälthare inne på slutrakan

Fältharar och skogsharar som orsakar problem för specialodlingar, trädgårdsväxter eller foderbalar bör avlägsnas under jakttiden. Jakttiden för harar avslutas i slutet av februari. Det lönar sig för jordbrukare att kontakta lokala jägare i god tid, för att skador ska kunna förhindras före den känsliga fortplantningsperioden. 

De förluster som harar orsakar kan i värsta fall uppgå till tusentals euro. När snötäcket är tjockt brukar speciellt fältharar samlas vid lättåtkomliga födoplatser, där de kan orsaka avsevärda ekonomiska skador på till exempel bär- eller fruktodlingar. De populäraste objekten är äppelträd, unga hallon och buskblåbär. Också foderbalar som används inom lantbruket är en omtyckt näringskälla för fältharar. Det lönar sig att skydda balarna genom att placera dem i närheten av produktionsanläggningar eller i en inhägnad.

Jakten är effektivast när den genomförs som drevjakt, som bedrivs med hundar och jägare på lämpliga backar där fälthararna vilar dagtid. Passkyttarna placeras på bästa möjliga platser med tanke på säkerheten och hararnas rutter. Vid planeringen av passens placering bör man komma ihåg att utan tillstånd av byggnadens ägare eller innehavare får vilt inte skjutas på under 150 meters avstånd från närmaste bebodda byggnad. Med tillstånd av byggnadens innehavare kan jakt bedrivas på mindre avstånd än det som bestäms i lagen.

Det är bra att informera de lokala markägarna om jakten, varvid de också ges möjlighet att delta i jaktevenemanget om de önskar. Genom att minska stammen av fältharar minskas också bekymret med lodjur som följer efter hararna till bebyggda områden, och även de eventuella skador på små husdjur som detta kan orsaka.

Vilt som orsakar ekonomiskt betydande skador kan avlägsnas även under fredningstiden, men då behövs alltid av Finlands viltcentral beviljad dispens.

Tilläggsinformation:

Finlands viltcentrals jaktchefer och viltplanerare, se kontaktuppgifter.