Siirry sisältöön

Rusakoiden metsästyksessä alkaa loppukiri

Ongelmia erikoisviljelmille, puutarhakasveille tai rehupaaleille aiheuttavat rusakot ja metsäjänikset on syytä poistaa metsästysaikana. Jäniseläinten metsästysaika päättyy helmikuun lopussa. Viljelijän kannattaa ottaa yhteyttä paikallisiin metsästäjiin hyvissä ajoin, jotta tulevat vahingot voidaan estää ennen herkkää lisääntymisaikaa. 

Jäniseläinten aiheuttamat menetykset voivat olla pahimmillaan tuhansia euroja. Paksun lumen aikana erityisesti rusakoilla on taipumusta kerääntyä helppoihin ravintokohteisiin, jolloin ne voivat aiheuttaa huomattavaa vahinkoa esimerkiksi marja- tai hedelmäviljelmillä. Halutuimpia kohteita ovat omenapuut, nuoret vadelmat ja pensasmustikat. Myös maataloudessa käytettävät rehupaalit ovat rusakoille mieluista ravintoa: paalit kannattaa suojata sijoittamalla ne lähelle tuotantotiloja tai aitaamalla paalialue verkolla.

Metsästys toteutetaan tehokkaimmin ajometsästyksenä, jossa sopivat rusakoiden päivämakuumäet ajetaan metsästäjien ja koirien avulla. Passimiesten sijoittelussa otetaan huomioon turvallisuus ja rusakoiden kulkureitit. Passipaikkoja suunniteltaessa on syytä muistaa, että ilman rakennuksen haltijan tai omistajan lupaa ei riistaeläintä saa ampua 150 metriä lähempänä asuttua rakennusta. Rakennuksen haltijan luvalla on metsästys mahdollista lain määräämää minimiä lähempänä.

Metsästystapahtumasta on hyvä tiedottaa paikallisille maanomistajille, jolloin he saavat myös mahdollisuuden osallistua halutessaan metsästystapahtumaan. Rusakkokannan harvennuksella vähennetään niin ikään asutuksen läheisyyteen jänisten perässä tulevien ilvesten aiheuttamaa huolta, ja niiden vierailuista mahdollisesti johtuvia pienkotieläinvahinkoja.

Taloudellisesti merkittäviä vahinkoja aiheuttavia riistaeläimiä voidaan vähentää myös rauhoitusaikana, mutta siihen tarvitaan aina Suomen riistakeskuksen myöntämä poikkeuslupa.

Lisätietoja:

Suomen riistakeskuksen riistapäälliköt ja riistasuunnittelijat, ks. yhteystiedot.