Siirry sisältöön

Fältharar som orsakar skada på odlingar ska jagas före våren

Skogsharar och fältharar som orsakar problem vid specialodlingar, i trädgårdar eller på foderbalar avlägsnas med fördel under jakttiden. Det är bra om odlaren tar kontakt med lokala jägare i god tid så att kommande skador kan förhindras före den känsliga föryngringsperioden. De ekonomiskt betydande skador som orsakas av vilt kan minskas även under fredningstiden, men för det behövs av Finlands viltcentralen beviljad dispens.

Skador orsakade av harar på specialodlingar kan i värsta fall uppgå till flera tusen euro. När snötäcket är tjockt brukar speciellt fältharar samlas vid lättåtkomliga näringsplatser, varvid de kan orsaka avsevärda ekonomiska skador på till exempel bär- eller fruktodlingar ‒ mest begärliga objekt är äppelträd, unga hallonbuskar och buskblåbär. Också foderbalar som används inom lantbruket är en omtyckt näringskälla för harar: det lönar sig att skydda balarna genom att placera dem nära produktionsgården eller att stängsla med nät omkring balområdet.

Jakten är effektivast när den genomförs som drevjakt, som bedrivs med hundar och jägare på lämpliga ställen där hararna har sina daglegor. Passkyttarna placeras på bästa möjliga platser med tanke på säkerhetsaspekter och hararnas rutter. Vid planeringen av passen bör man komma ihåg att utan tillstånd av byggnadens ägare eller innehavare får vilt inte skjutas på under 150 meters avstånd från närmaste bebodda byggnad. Med tillstånd av byggnadens innehavare kan jakten bedrivas på mindre avstånd än det som bestäms i lagen.

Det är bra att informera om jakthändelsen till lokala markägare, och en del av dem kan vara intresserade av att delta i ett sådant här gemensamt jaktevenemang. En vintrig hargryta är en läcker maträtt och gläder säkert också den markägare som har fått skador på sin mark. Genom att man minskar stammen av fältharar minskas också bekymret med lodjur som följer efter hararna till bebyggda områden och även eventuella problem med små husdjur.

Jakttiden för fälthare och skogshare är lång – den börjar den 1 september och fortsätter fram till slutet av februari.

Mera information: Finlands viltcentrals jaktchefer och viltplanerare, se kontaktuppgifter