Siirry sisältöön

Viljelyksiä vahingoittavat rusakot metsästettävä ennen kevättä

Ongelmia erikoisviljelmille, puutarhakasveille tai rehupaaleille aiheuttavat rusakot ja metsäjänikset on syytä poistaa metsästysaikana. Viljelijän on hyvä ottaa yhteyttä paikallisiin metsästäjiin hyvissä ajoin, jotta tuleva vahinko voidaan estää ennen herkkää lisääntymisaikaa. Taloudellisesti merkittäviä riistaeläinten aiheuttamia vahinkoja voidaan vähentää myös rauhoitusaikana, mutta siihen tarvitaan Suomen riistakeskuksen myöntämä poikkeuslupa.

Jäniseläinten erikoisviljelmälle aiheuttamat menetykset voivat olla pahimmillaan tuhansia euroja. Paksun lumen aikana erityisesti rusakoilla on taipumusta kerääntyä helppoihin ravintokohteisiin, jolloin ne voivat aiheuttaa huomattavaa vahinkoa esimerkiksi marja- tai hedelmäviljelmillä ‒ halutuimpia kohteita ovat omenapuut, nuoret vadelmat ja pensasmustikat. Myös maataloudessa käytettävät rehupaalit ovat rusakoiden mieluista ravintoa: paalit kannattaa suojata sijoittamalla ne lähelle tuotantotiloja tai aitaamalla paalialue verkolla.

Metsästys on tehokkainta toteuttaa ajometsästyksenä, jossa sopivat rusakoiden päivämakuumäet ajetaan metsästäjien ja koirien avulla. Passimiehet sijoitetaan turvallisuusnäkökulmat ja rusakoiden kulkureitit huomioiden parhaille mahdollisille paikoille. Passipaikkoja suunniteltaessa on syytä kuitenkin muistaa, että ilman rakennuksen haltijan tai omistajan lupaa ei riistaeläintä saa ampua 150 metriä lähempänä asuttua rakennusta. Rakennuksen haltijan luvalla on metsästys mahdollista lain määräämää minimiä lähempänä.

Metsästystapahtumasta on hyvä tiedottaa paikallisille maanomistajille ja osa heistä saattaa olla kiinnostunut osallistumaan tällaiseen yhteiseen metsästystapahtumaan. Talvinen rusakkopata on herkullinen ruokalaji ja ilahduttaa varmasti myös vahinkoja kohdannutta maanomistajaa. Rusakkokannan harvennuksella vähennetään myös asutuksen läheisyyteen jänisten perässä tulevien ilvesten aiheuttamaa huolta ja mahdollisia pienkotieläinongelmia.

Rusakon ja metsäjäniksen metsästysaika on pitkä, se alkaa vuosittain 1. syyskuuta ja jatkuu helmikuun loppuun.

Lisätietoja alueiden riistapäälliköiltä ja riistasuunnittelijoilta, ks. yhteystiedot