Siirry sisältöön

Evenemang för spårning av stora rovdjur i Egentliga Finland: Delta i att samla in observationer

Den sista helgen i januari, 27–28 januari 2024, ordnas ett evenemang för spårning av stora rovdjur i Egentliga Finland. Syftet är att säkerställa att man får in tillräckligt med observationer för uppskattning av lodjurs- och vargstammarna.

Finlands viltcentral Egentliga Finland och Finlands jägarförbund Egentliga Finlands distrikt anordnar ett gemensamt evenemang för spårning av stora rovdjur den 27–28 januari 2024. Arrangörerna hoppas att jägare och andra naturintresserade ska ge sig ut i terrängen för att leta spår efter stora rovdjur.

– Du kan delta i evenemanget på eget initiativ som privatperson eller till exempel som en del av ett evenemang som samordnas av en jaktförening. Observerade spår efter stora rovdjur rapporteras till de lokala rovdjurskontaktpersonerna. Med evenemanget vill man säkerställa att det kommer in tillräckligt med högklassiga observationer för uppskattningarna av lodjurs- och vargstammarna, säger jaktchef Jörgen Hermansson från Finlands viltcentral.

Rovdjurskontaktpersonerna är frivilliga, utbildade experter som granskar och registrerar observationer av stora rovdjur. Medborgarna ombeds meddela rovdjurskontaktpersonerna i området om varg-, björn-, lodjurs- och järvobservationer.

En rovdjursobservation kan vara en visuell observation av ett djur eller en observation av spår, spillning, kadaver eller klösmärken. Meddela detaljerna och den exakta positionen för din observation till den lokala rovdjurskontaktpersonen genast efter händelsen. Genom att anmäla dina observationer stöder du viltforskningen och hjälper myndigheterna att få en mera exakt uppfattning om rovdjurssituationen i området.

 

Observationsdata används för många ändamål

Myndigheterna och viltförvaltningen, såsom polisen och Finlands viltcentral, använder observationsuppgifterna som stöd för beslutsfattandet. De används också för att förebygga skador orsakade av stora rovdjur, till exempel vid fördelningen av rovdjursstängsel och annat skyddsmaterial. Observationsuppgifterna kan också användas för att bedöma behovet av skolskjutsar.

Tiotusentals observationer registreras årligen i hela landet, vilket innebär att det handlar om ett väldigt omfattande kraftprov för frivilligarbetet.

– I Egentliga Finland verkar över 170 rovdjurskontaktpersoner, säger Hermansson.

Alla rovdjursobservationer som granskats av en rovdjurskontaktperson förs in i Naturresursinstitutets Tassu-system. För observationerna antecknas bland annat djurens art och antal samt tid och plats för observationen. När det handlar om stora rovdjur som har rört sig i närheten av bebyggelse antecknas dessutom avståndet till närmaste bebodda byggnad.

Alla registrerade observationer finns i icke-identifierbar form i luonnonvaratieto.luke.fi-karttapalvelu.

 

Om du möter ett stort rovdjur

Om du stöter på ett stort rovdjur på en gårdsplan eller betesmark är det skäl att försöka driva bort det med höga ljud eller genom att tydligt visa att det finns en människa på plats. Ett sådant möte ska ovillkorligen anmälas till en rovdjurskontaktperson. Om ett stort rovdjur beter sig hotfullt, närmar sig människor eller inte flyr efter att ha sett en människa, ring nödcentralen.

Om ett stort rovdjur orsakar fara eller skada, eller om du krockar med ett stort rovdjur, kontakta polisen via nödcentralen (112).

Kontaktuppgifterna till rovdjurskontaktpersonen i ditt område hittar du på sidorna riista.fi.

Video om rovdjurskontaktpersonens uppgift (Viltinfo.fi)

Utbildningsmaterial för rovdjurskontaktpersoner (Viltinfo.fi)

 

 

Extra information

Hermansson, Jörgen

  • vik. Jaktchef, Egentliga Finland
  • Skärgården, stamförvaltning för små hjortdjur
  • 029 431 2342
  • jorgen.hermansson@riista.fi