Siirry sisältöön

En vargkull vid gränsen mellan Raseborg och Salo

Det har fötts en vargkull denna vår i vargreviret som finns mellan gränsen av Raseborg och Salo. Det har gjorts flera observationer av kullen. Enligt observationerna finns det en kull och några äldre vargar i reviret.  

Framåt hösten vidgas typiskt området där vargen rör sig. I reviret fanns en kull även förra året. Det har denna vår och sommar gjorts fler observationer av varg som har rört sig ensamma eller två individer tillsammans i västra Nyland, även utanför det uppskattade reviret med kull. Observationer av varg och övriga stora rovdjur kan anmälas till jaktvårdsföreningens stora rovdjurskontaktperson.

Det har grundats en tiopersoners samarbetsgrupp för reviret i Raseborg och Salo. Till gruppen har man försökt få personer från vargrevirets område med olika intressen. I förvaltningsplanen för vargstammen i Finland har man kommit överens att man garanterar lokalbefolkningens möjlighet att påverka genom en revirspecificerad stamförvaltning och genom samarbetsgruppen som finns inom vargreviret. Samarbetsgruppens uppgift är att bedöma det lokala vargläget och begrunda förebyggande åtgärder samt frågor som hänför sig till stamförvaltningsrelaterad jakt. Ytterligare förbättras samexistensen genom att ingripa mot individer som orsakar oreda eller skada.

Till gruppen hör; Kim Grusander, Seppo Lehto, Fredrik von Limburg Stirum, Kjell Lindholm, Anna-Maria Lamminen, Jarmo Markkanen, Leena Monthén, Thomas Stenström, Sami Vasenius och Tomi Veräjänkorva.

Det planeras att hålla ett öppet informationstillfälle på revirområdet om vargen och dess stamvård under hösten för lokalbefolkningen. Det meddelas mer detaljerat om tillfället när planerna har preciserats.

Tilläggsuppgifter:

Visa Eronen, jaktchef, Finlands viltcentral Nyland, 029 431 2331
Jörgen Hermansson, vik. jaktchef, Finlands viltcentral Egentliga Finland, 029 431 2342
Kim Grusander, samarbetsgruppens medlem, 044 303 9825
Jarmo Markkanen, samarbetsgruppens medlem, 046 662 5946

Rovdjurskontaktpersonernas kontaktuppgifter per jaktvårdsförening

Gruppens medlemmar och deras bakgrund som berör samarbetsgruppen

Extra information

Eronen, Visa

  • Jaktchef, Nyland
  • Beskattning av stora rovdjurs- och sälstammarr
  • 029 431 2331
  • visa.eronen@riista.fi

Hermansson, Jörgen

  • vik. Jaktchef, Egentliga Finland
  • Skärgården, stamförvaltning för små hjortdjur
  • 029 431 2342
  • jorgen.hermansson@riista.fi