Siirry sisältöön

Raaseporin ja Salon rajaseudulla susipentue

Raaseporin ja Salon rajaseudulla sijaitsevalle susireviirille on syntynyt tänäkin keväänä susipentue. Pentueesta on tehty useampia havaintoja. Havaintojen perusteella reviirillä on pentue sekä muutamia vanhempia susia.

Syksyn edetessä susien liikkumisalue tyypillisesti laajenee. Reviirillä oli pentue myös viime vuonna. Kuluneen kevään ja kesän aikana yksin ja kaksin liikkuvista susista on läntisellä Uudellamaalla tehty havaintoja aiempaa enemmän myös arvioidun pentueellisen reviirin ulkopuolella. Susihavainnot ja muut suurpetohavainnot voi ilmoittaa riistanhoitoyhdistysten petoyhdyshenkilöille.

Raaseporin ja Salon reviirille on perustettu kymmenjäseninen yhteistyöryhmä. Ryhmään on pyritty saamaan mukaan erilaisia intressejä omaavia ihmisiä susireviirin alueelta. Suomen susikannan hoitosuunnitelmassa linjataan, että paikallisten ihmisten vaikutusmahdollisuudet varmistetaan reviirikohtaisen kannanhoidon avulla ja susireviirialueille perustettavien yhteistyöryhmien kautta. Yhteistyöryhmän tehtävänä on arvioida paikallista susitilannetta ja pohtia ennaltaehkäisyn toteutumista sekä kannanhoidolliseen metsästykseen liittyviä kysymyksiä. Lisäksi rinnakkaiseloa edistetään puuttumalla haittaa tai vahinkoa tuottaviin yksilöihin.

Ryhmän jäsenet ovat: Kim Grusander, Seppo Lehto, Fredrik von Limburg Stirum, Kjell Lindholm, Anna-Maria Lamminen, Jarmo Markkanen, Leena Monthén, Thomas Stenström, Sami Vasenius ja Tomi Veräjänkorva.

Syksyn aikana reviirialueella on suunnitelmissa järjestää avoin paikalliselle väestölle suunnattu informaatiotilaisuus susista ja niiden kannanhoidosta. Tilaisuudesta tiedotetaan yksityiskohtaisemmin, kun suunnitelmat tarkentuvat.

Lisätiedot:
Visa Eronen, riistapäällikkö, Suomen riistakeskus Uusimaa, 029 431 2331
Jörgen Hermansson, vt. riistapäällikkö, Suomen riistakeskus Varsinais-Suomi, 029 431 2342
Kim Grusander, yhteistyöryhmän jäsen, 044 303 9825
Jarmo Markkanen, yhteistyöryhmän jäsen, 046 662 5946

Petoyhdyshenkilöiden yhteystiedot voi hakea riistanhoitoyhdistyksittäin

Ryhmän jäsenet ja heidän taustansa yhteistyöryhmään liittyen

Lisätietoja

Eronen, Visa

  • Riistapäällikkö, Uusimaa
  • Suurpeto- ja hyljekantojen verotus
  • 029 431 2331
  • visa.eronen@riista.fi

Hermansson, Jörgen

  • vs. Riistapäällikkö, Varsinais-Suomi
  • Saaristo sekä pienten hirvieläinten kannanhoito
  • 029 431 2342
  • jorgen.hermansson@riista.fi