I Finland har för första gången konstaterats avmagringssjuka hos hjortdjur (chronic wasting disease, CWD). Sjukdomen påträffades hos en 15-årig självdöd älg i Kuhmo. Resultaten av undersökningarna som gjorts i Livsmedelssäkerhetsverket Evira har bekräftats i ett EU-referenslaboratorium. Avmagringssjuka kan förekomma hos hjortdjur och sjukdomen leder alltid till döden. Sjukdomen har veterligen aldrig smittat människan. 

I Europa har avmagringssjuka hos hjortdjur tidigare konstaterats endast i Norge. Sedan början av år 2018 har förekomsten av sjukdomen intensifierat följts upp i Finland och inom fem andra EU-länders område.

I Finland har förekomsten av sjukdomen undersökts allt sedan år 2003. I de cirka 2500 prover som hittills undersökts har sjukdomen inte tidigare konstaterats. Nu intensifieras uppföljningen av sjukdomen i områdena Kuhmo och Kajanaland. Vid behov får jägarna tilläggsanvisningar innan nästa jaktsäsong inleds.

Avmagringssjukan hos hjortdjur har veterligen aldrig smittat människan. Kött från hjortdjur kan tryggt ätas eikä lihan myyntiä tai vientiä rajoiteta. Exporten av levande hjortdjur liksom renar till andra länder stoppas varotoimenpiteenä toistaiseksi.

CWD är en långsamt framskridande, progressiv sjukdom hos hjortdjur. Avmagringssjukan är en prionsjukdom som är besläktad med BSE-sjukan hos nötkreatur (bovine spongiform encephalopathy) och andra TSE-sjukdomar (transmissibla spongiforma encefalopatier). Sjukdomen förekommer allmänt i Nordamerika. Sjukdomen som älgen som påträffades i Kuhmo bar på är inte av den nordamerikanska, smittsamma formen av avmagringssjuka, utan av den form av sjukdomen som konstaterats i Norge och som sporadiskt påträffas hos enstaka hjortdjur.

Läs mer:

Avmagringssjuka hos hjortdjur (CWD)

Mer information ger:

Direktör Leena Räsänen, tfn 050 388 6518 (livsmedelssäkerhet)
Enhetschef Terhi Laaksonen, tfn 040 159 5812 (tillsynen över djursjukdomar)
Specialforskare Sirkka-Liisa Korpenfelt, p. 050 351 0308 (laboratorieundersökningar)
Forskningsprofessor Antti Oksanen, p. 044 561 6491 (sjukdomar bland vilda djur)
Konsultativa tjänstemannen Kajsa Hakulin, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 361 (nationell lagstiftning och EU-lagstiftning)