Siirry sisältöön

Dispenserna för vinterns lodjursjakt kan sökas

Dispenserna för jakt på lodjur kan sökas från och med den 10 september via tjänsten Oma riista. Ansökningarna ska lämnas in senast den 30 september.

Avsikten är att dispensbesluten ska fattas senast den 23 oktober, så att de har vunnit laga kraft innan jaktperioden startar i december. Dispensansökningen gäller inte renskötselområdet, för vilket dispenserna har sökts redan tidigare i sommar.

Ansökan gällande lodjursjakt görs nu för första gången via tjänsten Oma riista. I tjänsten styrs användaren punkt för punkt vid ifyllandet av de uppgifter som krävs. Ansökningsområdet skapas genom att avgränsa det med ritverktyget, fastställa licensdelägarna med föreningarnas användarsignum, bifoga karta eller beskriva området med ord.

För jakt på lodjur bör dispensområdet vara tillräckligt stort. Finlands viltcentral beviljar inte överlappande dispenser för samma områden. Den dispenssökande ska vara en person eller en registrerad jaktförening, som gemensamt har utsetts som dispenssökande för området.

Dispenser för jakt på lodjur i stamvårdande syfte kan beviljas endast på områden med kraftig lodjursstam, vilka fastställs utgående från Naturresursinstitutets stamuppskattning. Den maximala bytesmängden fastställs genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet Enligt den senaste stamuppskattningen finns i Finland 1 845–1 955 över ett år gamla lodjur.

Tjänsten Oma riista

Lukes uppskattning av lodjursstammen (finska)

Utkast till ministeriets förordning (finska)

 

Tilläggsuppgifter

Sauli Härkönen, chef för offentliga förvaltningsuppgifter, Finlands viltcentral

029 431 2104, sauli.harkonen@riista.fi

Regionala tilläggsuppgifter från jaktcheferna