Siirry sisältöön

Dispenser för lodjur har beviljats

Finlands viltcentral har beviljat dispenser för fångst av lodjur i stamvårdande syfte för jaktsäsongen som inleds den 1 december. Målsättningen med jakten i stamvårdande syfte är att hålla lodjursbeståndet stabilt.

För området söder om renskötselområdet i Finland beviljades totalt 205 dispenser för fångst av lodjur. Antalet dispenser minskade med omkring hälften från året innan. Orsaken till minskningen av antalet dispenser är att lodjursbeståndet har minskat de senaste tre åren på grund av den kraftiga beskattningen. Naturresursinstitutet uppskattade att det i Finland före inledningen av jaktsäsongen lever 1 865–1 990 över ett år gamla lodjur.

Vid fördelningen av dispenserna uppmärksammades områden, där beståndet av lodjur är tätast. Särskild uppmärksamhet fästes vid skogsvildrenens flyttningsområden i projektet MetsäpeuraLife samt närheten till renskötselområdet. Inom alla viltcentralens regioner minskade antalet dispenser betydligt förutom i Kust-Österbotten, där har man även de föregående åren beviljat endast några stycken dispenser. Minskningen av dispensantalet var minst på de områden, där stammens storlek har varit stabil.

Inom renskötselområdet har fångst av lodjur varit möjlig från och med den 1 oktober. Finlands viltcentral beviljade redan tidigare i höst en dispens i stamvårdande syfte för renskötselområdet.

Dispenser i stamvårdande syfte per område

Jaktchefer för de olika regionerna, se kontaktuppgifter 

Extra information

Paasimaa, Marko

  • Jaktchef, Kajana
  • Dispenser för stora rovdjur, licensförvaltningschef
  • 029 431 2232
  • marko.paasimaa@riista.fi