Siirry sisältöön

Dags att starta vinterutfodringen av vilt

Det är bra att starta vinterutfodringen av vilt innan snön kommer, så att djuren hittar utfodringsplatserna och deras organismer hinner anpassa sig till den näring som erbjuds. En vinterutfodring som har påbörjats bör fortsätta fram till våren.

Med rätt placering av utfodringsplatsen kan man minska de skador som förorsakas jord- och skogsbruket samt trafiken. Dessutom har utfodringsplatserna en betydande roll för stamförvaltningen av små hjortdjur, eftersom den största delen av bytet fås genom vaktjakt vid utfodringsplatserna.

Små hjortdjur, såsom dovhjort, vitsvanshjort och rådjur, är typiska objekt för vinterutfodring. Också skogshare, fälthare, fasan och rapphöna kommer gärna till den utfodring som erbjuds. Även småfåglarna har nytta av viltutfodringsplatserna.

– Utfodringsplatsen ska placeras så att djuren inte behöver korsa livligt trafikerade vägar. Utfodring på gårdsplaner rekommenderas inte, eftersom det kan leda till att djuren blir tama och orsakar skador i trafiken och i trädgårdarna, säger viltplanerare Marko Muuttola vid Finlands viltcentral.

Man måste alltid ha markägarens tillstånd för att upprätthålla en utfodringsplats. Utfodringsplatsen ska väljas enligt djurens naturliga levnadsområden, och placering i närheten av livligt trafikerade vägar ska undvikas.

 

Mångsidig näring med måtta

Äpplen, rotfrukter, potatis och foderbetor är omtyckt föda bland däggdjur. Dessutom serveras spannmål, såsom havre, samt hö med mycket klöver. Till viltfåglar ges spannmål samt finkornigt grus för matsmältningen. I närheten av utfodringsplatser för fåglar måste det finnas skyddande växtlighet, där fåglarna kan ta skydd då fara hotar.

Vinterutfodringen är en grundläggande energiförsörjning, som hjälper djuren att klara sig genom vintern. Mängden föda som placeras ut måste motsvara mängden djur som besöker utfodringsplatsen.

– Man ska undvika att sätta ut för mycket mat. På så vis förhindrar man också att eventuella sjukdomar sprider sig, säger Muuttola.

Renligheten vid utfodringsplatsen är viktig, och när man utfodrar på marken ska man flytta platsen lite varje gång.

– Skämd föda ska inte ges till djuren. Till exempel gammalt bröd eller gamla bullar kan innehålla mögel, vilket kan orsaka matsmältningsstörningar och i värsta fall att djuret dör, påminner Muuttola.

Extra information

Muuttola, Marko

  • Viltplanerare, Södra Tavastland
  • Vilthushållning och viltvård
  • 029 431 2117
  • marko.muuttola@riista.fi